CLU példaprogramok

 Iteráció szűrővel

Iteráció, melynek formális paramétere egy függvény és egy iteráció is!
[iter; function-parameter] (CLU forrás)


Filter=iter(s:intset,els:itertype (intset) yields (int),
            pred:proctype (int) returns (bool)) yields (int)
  for e:int in els(s) do
    if pred(e) then yield(e) end
  end
end Filter