CLU példaprogramok

 
String-szám konverzió streamből

Az eljárás a paraméterként kaptt stream-ből kiolvassa az első számjegy-sorozatot, majd
kiírja az output-ra az egésszé alakítása után.
[stream] (CLU forrás)


GetInt=proc (s:stream) returns (int)
  w:string := ""
  while ~stream$empty(s) do
    c:char := stream$peekc(s)           % kiolvasunk egy karaktert, de nem
                                        % t”r”ljk!
    if c<'0' cor c>'9' then break end   % az ”sszes sz mjegyet megtal ltuk...
    w:=w||string$c2s(c)                  % c konvert l sa string-‚, ‚s konkat
    stream$getc(s)                      % a karakter t”rl‚se a f jlb˘l
  end
  if w="" then return (0) end
  return (int$parse(w))                 % a string konvert l sa eg‚ssz‚
end GetInt