Az A++ programozási nyelv

Nyelvi elemek

Jelkészlet

Az A++ jelkészlete meghatározza a változókhoz való hozzáférést a funkciókon belül.
A funkciókon belüli változók lehetnek "lambda-kötésűek" vagy "szabadok". A "lambda-kötésű" változók azonosítják a funkció argumentumát.
A "szabad" változókat a funkció örökölt környezetében kell definiálni.
A jelkészlet nyelvezetében a lambda absztakció örökli az összes változót azokból az absztrakciókból, amikben definiálva van.


A linkelt logika használatával teremti meg az A++ a kapcsolatot a fizikai világgal. Az alább felsorolt primitívek segítik a számítógép perifériáinak használatát (monitorra kiírás, nyomtatás, tárolók használata...):
A következő primitív absztrakciók az A++-lambda absztrakciói:
A fent felsorolt primitívek kapcsolata:
Elore definiált primitív absztrakciók

Azonosítók

Literálok

Megjegyzések