A BADA programozási nyelv

Alaptípusok

Alaptípusok

Fontosabb osztályok

Fontosabb osztályok 1
Fontosabb osztályok 2

Osztályok közötti kapcsolatok

Osztálykapcsolatok

A Base névtér tartalmazza az alaptípusok és felsorolók osztályait és interfészeit, mint a String, Buffer, és DateTime. Az Object osztály az alaposztálya a keretrendszerben található legtöbb osztálynak. Innen öröklődnek a metódusok a példányok közötti egyenlőség vizsgálatára, valamint a hash kód megállapítására. Ezen közös ős által könnyebb olyan viselkedéseket és karakterisztikákat definiálni, amelyeken osztozni kell a keretrendszer összes osztályának. Az eredetileg C++ alaposztályoknak a Number osztály a szülője. Ilyen például a char, int, short, long, float, double és longlong.

String

A String típus változékony hosszúságú sorozata 2 bájtos Unicode karaktereknek.

String kapacitás

Ha nincsen kapacitás megadva, alapértelmezetten a kapacitás 16 bájt. A maximálisan beállítható kapacitás 2^32-1. A kapacitás növelésének az értéke megegyezik 1,5 * a jelenlegi kapacitás a legközelebbi 4-es alapú hatványra kerekítve.

String metódusok

Dátum és idő

Egy DateTime példány egy 1. január 1, 00:00:00 és 9999. december 31, 23:59:59 közötti dátumot és időt reprezentál.

A TimeSpan egy időhosszt tárol ezredmásodperces időegységgel.

DateTime vs. Timespan
Példa:
Példa

UuId

Az UuId egy helyettesítő osztálya az UUID (Universally Unique Identifier) típusnak, és számos hasznos operátort tartalmaz.

Struct
Metódusok

Buffer

A Bufferek különféle primitív típusok sorozatainak tárolására alkalmasak.

Tulajdonságai:
Adatok elérése

Az abszolút író és olvasó eljárásokkal a nullás indextől a limit - 1-ig érhetők el az adatok, és nem változtatják meg a fenti tulajdonságokat.

A relatív utasításokkal az aktuális pozíciótól a limit - 1-ig érhetők el az elemek, és a pozíció átkerül a következő elemre az eljárás lefutásakor.

A Buffer<Type> egy paraméteres (template-alapú) osztály a primitív típusú tömböknek:

A ByteBuffer egy csomagoló osztálya a byte (unsigned 8-bit integer) hosszú tömböknek. Eljárásokat definiál a beépített primitívek írására és olvasására bájtsorozatokba / bájtsorozatokból.