A Chrome programozási nyelv

Utasítások, vezérlési szerkezetekÉrtékadás, üres utasítás

Értékadás: változó := érték;
Üres utasítás: ;

Szekvencia

Az utasítások ; -vel elválasztva (utasítás1;utasítás2;)

Elágazások

if elágazás. Az utolsó else előtt nem kell pontosvessző. Például:

if booleanexpression then action; if booleanexpression then action1 else action2;

Ha több utasítás van akkor begin és end közé írni az utasításokat:

if test1 then begin action1; action2; end else begin action1; action2; end;

case of elágazás. Az else ágat nem kötelező megadni. Szintaxis:

case <ordinal | string> of <value>: <statement> <value>: <statement> else <statement> end;

case type of. Itt a változó típusa dönti el, hogy melyik ág hajtódik végre. Szintaxis:

case <object> type of <objecttype>: <statement> <objecttype>: <statement> else <statement> end;

Ciklusok

for ciklus. Szintaxis:

for <ordinal> := <lowvalue> to <highvalue> do <statement> for <ordinal> := <highvalue> downto <lowvalue> do <statement> for <ordinal> := <lowvalue> to <highvalue> step <integer> do <statement> for [each] <object> in <IEnumerableObject> do <statement> for each matching <object> in <IEnumerableObject> do <statement> for <item> in <array> do <statement>

loop ciklus. Ez egy végtelen ciklus. Például:

loop begin … Console.Writeln(i); Inc(i); if i > 1000 then break; … end;

repeat ciklus: hátultesztelős ciklus. Szintaxis:

repeat // statements until SomeTest;

while ciklus. Szintaxis:

while SomeTest do begin // statements end;

Vezérlésátadó utasítások

using f := new FileStream(…) do begin … end;

Blokk utasítás

Blokk: utasítások begin és end között. Szintaxis:

begin <statement> <statement> end;

Speciális blokkutasítás még a "with" utasítás, melynek a segítségével egy csak a blokkon belül érvényes változót deklarálunk. A "with" egy speciális változata a "with match", ami abban különbözik, hogy csak akkor lép be a blokkba ha az értékadás bal oldalán szereplő kifejezés inicializálva van.

with <variable> := <object> do with <variable>: <type> := <object> do with matching <variable>: <type> := <object> do