ChucK

Vezérlési szerkezetek

A ChucK vezérlési szerkezetei a C++-ban megtalálhatókkal analóg módon viselkednek.

Elágazás

if( <feltétel> ) { // igaz ág }
if( <feltétel> ) { // igaz ág } else { // hamis ág }

A ChucK if-else szerkezetéből adódó "csellengő else" probléma feloldása egyezik a C++-ban implementálttal: az else mindig a legbelsőbb if-hez tartozik.

if( <külső feltétel> ) if( <belső feltétel> ) // külső feltétel igaz & belső feltétel igaz else // külső feltétel igaz & belső feltétel hamis

Ciklusok

// végtelen ciklus while( true ) { // a végtelenségig ismédlődik a ciklusmag // (ChucK-ban elfogadott végtelen ciklust írni, mivel // ezáltal hozható létre végtelen időléptetés, valamint // a párhuzamosság miatt) }
// hátultesztelő ciklus do { // legalább egyszer lefut a ciklusmag } while( <feltétel> );
// "amíg-nem" végtelen ciklus until( false ) { // a végtelenségig ismétlődik a ciklusmag }
// hátultesztelő "amíg-nem" ciklus do { // legalább egyszer lefut a ciklusmag } until( <feltétel> );
// for ciklus (C++-os for ciklussal analóg módon viselkedik) for( 0 => int foo; foo < 4 ; foo++ ) { // foo változó debug kiíratása <<<foo>>>; }
// végtelen ciklus while( 1 ) { if( <feltétel> ) // kilép a ciklusból, a vezérlés a ciklus után ugrik break; }
// végtelen ciklus while( 1 ) { if( <feltétel> ) // kilép a ciklusmagból, a vezerlés a ciklus elejére ugrik continue; // ha teljesül a <feltétel> akkor az itt található kód nem kap vezérlést }