Forte

Párhuzamos végrehajtás támogatása

A Forté task-ok segítségével valósítja meg a párhuzamos végrehajtást. A task egy végrehajtási sorozat.A Forte képes több Task-ot is párhuzamosan futtatni. Ahonnan egy másik Task-ot elindítunk azt szülő task-nak nevezzük, az elindított task-ot pedig az ő gyermek task-jának. A task-ok indítása a "start task < met neve >" paranccsal történik. Ezzel a módszerrel párhuzamosan akár több nem egymásból nyíló ablakot is meg tudunk jeleníteni a képernyőn. Task kétféleképpen terminálhat. Vagy akkor, amikor a gyermek task egészében végrehajtódott, vagy akkor, amikor a gyermek task működése közben kivétel lépett fel. A task-ok működését kétféleképpen állíthatjuk le. Az egyik a "task.shutdown" parancs, a másik pedig "SetCancel" metódus. A szülő task számára információt szolgáltathatunk a gyermek task működésének befejeződésének mikéntjéről. Erről a task-ok visszatérési értéke, illetve a task visszatérési exception-jában kell godoskodnunk.