HTML

HTML elemek

Áttekintés

Többféle HTML elem létezik: normál és üres (void) elemek.
Az üres elemeknek csak kezdőcímkéjük van, amik az attribútumokat tartalmazhatják. Nem tartalmazhatnak más elemeket, vagy szöveget.

A normál elemeknek a kezdőcímkén felül — ami tartalmazhat attribútumokat — van zárócímkéjük is, és a két címke között tartalmazhatnak szöveget, vagy más elemeket is.

A dokumentum szerkezeti elemei

<html>...</html>

A html elem a dokumentum határait jelöli, ez a gyökér elem.

<head>...</head>

A head elem a dokumentum fejrésze, a címkék közti rész a metaadatokat tartalmazza.

<body>...</body>

A dokumentum törzse. A body elem tartalmazza egy weblap megjeleníthető részeit.

Példa

<html> <head> ... </head> <body> ... </body> </html>

A fejrész elemei

<title>...</title>

A dokumentum címét határozza meg, csak szöveget tartalmazhat.

<title>Cím</title>

<base/>

A dokumentumban található relatív hivatkozások URL-jét határozhatjuk meg a base elemen belül. A base elemnek nincs tartalma.
Lehetséges attribútumai a href és a target.

<base href="http://nyelvek.inf.elte.hu/leirasok/nyelv/images/"/>

<link/>

Más dokumentumokra mutató linkeket határoz meg például „előző” és „következő” oldal. Gyakran stíluslapokra hivatkoznak ezzel az elemmel.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="url"/>

<meta/>

Metaadatokat lehet meghatározni vele, mint például a szerző neve, leírás, kulcsszavak.

Kulcsszavak meghatározása a keresőmotorok számára:

<meta name="keywords" content="HTML, HTML5"/>

Leírás meghatározása:

<meta name="description" content="Leírás"/>

Szerző meghatározása:

<meta name="author" content="John Doe"/>

Karakterkódolás meghatározása HTML 4.01-es verzióban:

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>

HTML5-ben:

<meta charset="UTF-8"/>

<object>...</object>

Generikus objektumok helyezhetőek itt el.

<script>...</script>

Szkriptek tárolójaként szolgálhat, illetve külső szkriptre lehet benne hivatkozni.

<script src="javascript.js"></script>

<style>...</style>

Stílus információkat tartalmazhat a dokumentumról, vagy külső stíluslapra hivatkozhatunk.

<style type="text/css">...</style> <style>@import url;</style>

A dokumentum törzsének elemei

Blokkszintű elemek

A blokkszintű elemek tartalmazhatnak szöveget, vagy más blokk- és szövegszintű elemeket.

Alap szöveg

<p>...</p>

Bekezdéseket lehet vele létrehozni.

<h1>...</h1> <h2>...<6/h2> <h3>...</h3> <h4>...</h4> <h5>...</h5> <h6>...</h6>

Címsorok, h1 a legmagasabb szintű, a h6 a legalacsonyabb szintű címsor.

Listák

<dl>...</dl>

Definíciós lista. Kifejezések és azok definícióinak felsorolására.

<dt>...</dt>

Kifejezés.

<dd>...</dd>

Definíció.

<dl> <dt>Első kifejezés</dt> <dd>Meghatározása</dd> <dt>Második kifejezés</dt> <dd>Meghatározása</dd> </dl>

<ol>...</ol>

Rendezett (számozott) lista.

<ul>...</ul>

Nem rendezett (felsorolás) lista.

<li>...</li>

Lista elemek, mindkét lista esetén.

<ol> <li>első elem</li> <li>második elem</li> </ol> <ul> <li>első elem</li> <li>második elem</li> </ul>
  1. első elem
  2. második elem
Egyéb blokkszintű elemek

<address>...</address>

A szerző kapcsolattartási információi adhatóak meg benne.

<blockquote>...</blockquote>

Blokkszintű idézetek megadására szolgál.

<del>...</del>

Törölt tartalmat jelöl, szövegszintű elemként is használható: törölt szöveg

<div>...</div>

Blokkszintű logikai rész.

<hr/>

Vízszintes vonal:


<ins>...</ins>

Beszúrt tartalmat jelöl, szövegszintű elemként is használható: beszúrt szöveg

<noscript>...</noscript>

Egy alternatív tartalmat jelöl, ha a böngésző nem támogatja a szkripteket.

<script> document.write("Hello World!") </script> <noscript>Az Ön böngészője nem támogatja a JavaScriptek futtatását!</noscript>

<pre>...</pre>

A <pre> elemben lévő szöveg rögzített szélességű betűtípussal kerül megjelenítésre, illetve megőrzi a fehér szóközöket és sortöréseket.

Szövegszintű elemek

A szövegszintű elemek nem lehetnek közvetlenül beágyazva a <body> elemen belül, csak blokkszintű elemen belül.

Hiperhivatkozás

<a>...</a>

Hiperhivatkozást határoz meg.

<a href="URL">link szövege</a>
Általános kifejezés elemek

<abr>...</abr>

Rövidítés vagy mozaikszó.

<abbr title="Eötvös Loránd Tudományegyetem">ELTE</abbr>

<dfn>...</dfn>

Definíció.

<p><dfn>Definíció</dfn> definíció leírása</p>

<em>...</em>

Kiemelés, dőlt betűvel.

<em>Kiemelt szöveg</em>

<strong>...</strong>

Kiemelés, félkövér betűvel.

<strong>Kiemelt szöveg</strong>
Számítógépes kifejezés elemek

<code>...</code>

Kódrészlet, alapértelmezetten rögzített szélességű betűvel.

<code>Forráskód</code>

<samp>...</samp>

Program kimenete.

<samp>Eredmény</samp>

<kbd>...</kbd>

Billentyűzet bemenetet reprezentál.

<kbd>Keyboard input</kbd>

<var>...</var>

Változó.

<var>x</var>
Megjelenítés

<b>...</b>

Félkövér szöveget jelöl.

<b>Félkövér szöveg</b>

<i>...</i>

Dőlt betűs szöveget jelöl.

<i>Dőlt betűs szöveg</i>

<u>...</u>

Aláhúzott szöveget jelöl.

<u>Aláhúzott szöveg</u>

<small>...</small>

Csökkentett betűméret.

<small>Kisebb szöveg</small>

<s>...</s>

Áthúzott szöveget jelöl. HTML4-ben elavult, HTML5-ben újra megjelent, a többé már nem pontos, vagy releváns szöveget jelöli.

<s>Áthúzott szöveg</s>
Span elem

<span>...</span>

Szövegszintű logikai szakaszt jelöl.

<span>Szöveg</span>
Egyéb szövegszintű elemek

<br/>

Sörtörés.

<p>...<br/>...</p>

<bdo>...</bdo>

Szöveg irányának megváltoztatása.

<bdo dir="rtl">Szöveg</bdo>

<cite>...</cite>

Hivatkozás, HTML5-ben egy mű (könyv, film, stb.) címe.

<cite>Szöveg</cite>

<q>...</q>

Idézet.

<q>Idézet</q>

<sub>...</sub>

Alsó index.

<p>H<sub>2</sub>O<p>

<sup>...</sup>

Felső index.

<p><sup>2</sup>H</p>

<wbr/>

Opcionális sörtörés.

<p>...<wbr/>...</p>

Képek és objektumok

<area/>

Területet jelöl, csak <map> elemen belül használható.

<map name="név"> <area shape="default"/> </map>

<img/>

Egy képet reprezentál, az src attribútummal adható meg a kép URL-je, az alt pedig alternatív szöveg, ha a kép nem jeleníthető meg.

<img src="images/html5_logo.png" width="200" height="200" alt="HTML5"/>

<map>...</map>

Image-mapet definiál. Az image-map egy kép, hiperhivatkozásokkal ellátott területekkel.

<img src="images/Terrestrial_planets.png" width="640" height="278" alt="Planets" usemap="#planets"/> <map name="planets"> <area shape="poly" coords="87,123,87,159,69,177,33,177,15,159,15,123,33,105,69,105" href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Merk%C3%BAr" alt="Merkúr"/> <area shape="circle" coords="200,141,89" href="http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nusz" alt="Vénusz"/> <area shape="circle" coords="409,141,103" href="http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld" alt="Föld"/> <area shape="rect" coords="526,91,626,191" href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Mars_(bolyg%C3%B3)" alt="Mars"/> <area shape="default" href="http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld-t%C3%ADpus%C3%BA_bolyg%C3%B3k" alt="Föld típusú bolygók"/> </map>

Planets

forrás: commons.wikimedia.org/wiki/File:Terrestrial_planets_size_comparison.png
Merkúr Vénusz Föld Mars Föld típusú bolygók

<object>...</object>

Objektumot reprezentál.

<object>...</object>

<param/>

Paraméter, csak <object> elemen belül használható.

<object data="objectdata"> <param name="paramname" value="paramvalue"/> </object>

Táblázat

<table>...</table>

Táblázatot lehet vele létrehozni.

<tr>...</tr>

Táblázat sora.

<td>...</td>

Táblázat egy cellája.

<th>...</th>

Táblázat fejléce.

<table> <tr> <th>h.1</th> <th>h.2</th> <th>h.3</th> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>1.2</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>2.2</td> <td>2.3</td> </tr> </table>

h.1 h.2 h.3
1.1 1.2 1.3
2.1 2.2 2.3

Komment

Megjegyzéseket a <!-- és --> jelek közé lehet írni.