A J programozási nyelv

Nyelvi elemek

A J funkcionális nyelv, egy programot tehát egy kifejezésnek, függvénynek tekinthetünk. Az alapvető kifejezésekből és az általunk definiáltak segítségével építhetünk egyre összetettebb és komplexebb programokat. Lefoglalt szavak nincsenek, minden beépített műveletet operátorokkal érhetünk el.

Jelkészlet

A J nyelv az ASCII karakterkészletet használja.

Azonosítók

A J nyelvben a kifejezések eredményét azonosíthatjuk egy névvel (azonosítóval), melyre később hivatkozhatunk. Ezt az azonosítót a szokásos ASCII karakterkészletből kreálhatjuk.

Literálok

A J nyelvben a karakter literálok megengedettek. A literálokat idézőjelek közé kell tenni (pl.: 'a' vagy 'b'). Literálok sorozata szintén megengedett, ekkor két idézőjel közé több karakter kerül (pl.: 'abcd'). Tipikusan a különálló literálok 8 bit szélesek (ASCII), de a J támogat más literálokat is (unicode). Numerikus és boolean műveletek nem támogatottak literálokkal.

Megjegyzések

Ha kitesszük egy sorba az "NB." karaktersorozatot, akkor onnantól a sor végéig minden megjegyzésnek számít.

NB. Ez egy megjegyzés

Nyelvtan

A bevezetőben említettem, hogy a J nyelv dokumentációja egy különleges nyelvtant használ a nyelvi elemek megkülönböztetésére. Íme egy példa a nyelv különböző elemeire:

fahrenheit =: 50 (fahrenheit-32)*5%9 prices =: 3 1 4 2 orders =: 2 0 2 1 orders * prices +/orders*prices +/\1 2 3 4 5 bump=: 1&+ bump prices

Ahol:
Főnevek: 50; fahrenheit;
Igék: +; -; *; %; bump;
Melléknevek: /; \;
Kötőszó: &;
Írásjelek: (; );
Kapcsolószó: =:;