JavaScript programozási nyelv - jQuery könyvtár

Ajax

Ezeknek a metódusoknak és függvényeknek a segítségével kihasználhatujuk az AJAX-ben rejlő lehetőségeket. Kis méretű adatokat küldhetünk vagy fogadhatunk a szervertől, és ezáltal új információkhoz jutunk anélkül, hogy újra kéne tölteni az oldalt.

.ajax()

Egy aszinkron kérést küld a szerver felé

$.ajax({ url: 'ajax/test.html', success: function(data) { $('.result').html(data); alert('Betöltés kész'); } });
A háttérben lekérdezzük a test.html oldal által vissza adott kódot, ami esetünkben az oldal forráskódja, és a result osztályba ratrozó elem tartalmár erre állítjuk.
$.ajax({ type: "POST", url: "some.php", data: "name=John&location=Boston", success: function(msg){ alert( "Visszatérési érték: " + msg ); } });
Ez esetben egy php oldalt hívunk meg, a data az adat tartalma, a type pedig a küldés módja. A visszakapitt üzenetet megjelenítjük.