A Joyce programozási nyelv

Kifejezések

Expression =
SimpleExpression | SimpleExpression RelationOperator SimpleExpression
RelationOperator = "<" | "=" | ">" | "<=" | "<>" | ">="

Egy kifejezés egy előírást ad egy meghatározott típus egy értékének kiszámítása. Egy kifejezés értéke vagy egy egyszerű kifejezés értéke vagy azaz érték amit két egyszerű kifejezés értékéből kapunk , ha alkalmazunk rá egy operátort a megadottak közül.

 1. ha x és y integer ( vagy valós) operandusok, akkor az x < y kifejezés értéke igaz, ha x kisebb, mint y, egyébként hamis. Ha x és y ugyanazon egyszerű típus elemei akkor az x < y kifejezés értéke azonos az integer(x) < integer(y) kifejezés értékével.
  A többi kifejezés definíciója hasonlóan adható meg.
 2. ha x és y operandusok típusa azonos, ami felsorolási ( vagy rekord) típus, akkor a következő kifejezések logikai típusú értékeket jelentenek.
  x = y és x <> y
  x=y értéke igaz, ha x és y azonos elemek (vagy mezők) sorozatából áll, egyébként hamis. Az x <> y értéke azonos a not( x= y) kifejezés értékével.
 3. ha x és y string operandusok és azonos típusúak, akkor a következő logikai típusú értékeket jelentenek.
  x < y x = y x > y x <= y x <> y x >=y
  Megvizsgálja az x és y elemeit az indexeik sorrendjében. Addig, amíg el nem éri a legnagyobb indexet vagy az első olyat, amire x[i]<>y[i], és veszi ezt az i indexet.
  Az x < y értéke ebben az esetben az x[i]
 4. ha x és y azonos port típusú operandusok, akkor a következő kifejezések logikai típusú értékeket jelentenek.
  x=y és x <>y
  Az x=y értéke igaz, ha x és y ugyanazt a csatornát jelöli ( vagy a nil értéket) egyébként hamis. Az x <> y értéke azonos a not(x=y) értékével.

Példa
x=1 x > 0 s<> str("edit") imp = nil stream

Egyszerű kifejezések

SimpleExpression = Term | SingOperator Term | SimpleExpression AddingOperetor Term
SingOperator = '+' | '-'
AddingOperator = '+' | '-' | "or"

 1. ha x és y integer operandusok, akkor a következő egyszerű kifejezések is integer értékeket jelentenek
  +x identitás
  -x komplementer
  x+y összeadás
  x-y kivonás
  ha x és y valós operandusok akkor a fenti kifejezések valós értékeket jelölnek.
 2. ha x és y logikai típusú, akkor a az alábbi egyszerű kifejezés logikai értéket jelöl.
  x or y diszjunkció
  Az értéke igaz, ha x vagy x értéke igaz, egyébként hamis.

Termek

Term = Factor | Term MultiplyingOperator Factor
MultiplyingOperator = "*" | "/" | "div" | "mod" | "and"

 1. Ha x és y integer operandusok, akkor a következő termek integer értékeket jelölnek.
  x*y szorzás
  x div y osztás (egészrész)
  x mod y osztás (maradék)
  A következő reláció az osztás során fenn áll.
  x = ( x div y) * y + (x mod y)
 2. Ha x és y valós típusú, akkor a következő term valós értéket jelöl.
  x*y szorzás
  x/y osztás
 3. Ha x és y logikai típusú opernadusok, akkor
  x and y
  is logikai értéket jelöl.
  Az értéke igaz, ha x és y mindkettő igaz, egyébként hamis,.

Factorok

Factor= Constant | Variableretrial | Constructor | "(" Expression ")" | "not" Factor

Ha x logikai típusú operandus, akkor a
not x
logikai értéket is jelöl.
Az érték igaz, ha x értéke hamis, egyébként hamis.

Példa

10 x (x+1) not more

Változó értéke

Variableretrieval = VariableAccess

A változó értékét jelöli, ha meg nincs érték a változóhoz rendelve, akkor nincs definiálva az értéke.

Típuskontrukciók

Constructor= TypeName "(" ConstructorOperand ")"
ConstructorOperand = Expression | StringToken
StringToken = """ {GraphicCracter } """

 1. Ha x egyszerű operandus, akkor a konstruktor az integer (x) által meghatározott x integer értéket jelenti.
 2. Ha x egyszerű operandus, és T egy ismert (beépített) egyszerű típus, akkor a T(x) konstrukció a T típus azon egyszerű értékét jelenti, ami az integer(x) értéknek felel meg.
 3. Ha x integer operandus akkor a real (x) az x-nek megfelelő valós értéket jelöli.
 4. Ha x valós operandus akkor integer(x) az x-nek megfelelő integer értéket jelöli.
 5. Ha x string operandus és T egy ismert string típus, akkor a T(x) egy T típusú stringet jelöl. Ha |T| > |x| , akkor a T(x) tartalmazza az x-t és utána meg |T|-|x| darab null karaktert, egyébként ax x első |T| darab karakterét. A null karakter a char(0)-val egyenlő.

Példák
char(x+integer('0')) real(2) integer(e) str("This is a string of type str")