A J# programozási nyelv

FordítókA J# és a .NET

Mint a többi .NET-es nyelvnél (Visual C#, managed C++, VB), a J#nál is adott a lehetőség, hogy közvetlenül felhasználható legyen egy másik .NET-es nyelven megírt kód. Pl. egy C# nyelvben megírt osztályból származtatható egy J# osztály.

Kód C#-ban:

namespace Jarmuvek { public interface Autopalya { void Fizet(); } public class Auto { public string Nev; public Auto() { Nev = "Auto"; } } }

Kód J#-ban:

package TomegSzallitok; //C#-ban implementált osztály importálása import Jarmuvek.Auto; // interfész implementálása public class M1 implements Autopalya { protected int autokSzama; public M1() {} public void Fizet() { autokSzama++; System.Console.WriteLine("Autópályadíj fizetve"); } } // örököltetés public class Busz extends Auto { public Busz() { // ososztály adattagja Nev = "Busz"; } }

A Java-ból "átvitt" előredefiniált könyvtárakon kívül, .NET Framework osztálykönyvtárai hozzáférhetőek J#-ból. Ilyen főbb könyvtárak, pl.: A .NET Framework többi nyelveihez képest az alábbi funkcionalitások nincsenek meg a J#-ban.

Másik módszer a Java-ból .NET-be konvertáláshoz

Az úgynevezett Java Language Conversion Assistant (JLCA) segítségével a meglévő Java kódok átkonvertálhatóak C#-ba. Ennek előnye a J#-hoz képest, hogy a C#-ban viszont már elérhető az .NET Framework összes funkcionalitása. A JLCA a konvertálás közben automatikusan létrehoz a Java kódból egy új C# , ahol hiba adódik 3 féle megjegyzést tesz:

A JLCA konvertálási stratégiája:

Miből Mibe
Java-s adattípusok .NET adattípusok
Java Servlet, Java Server Pages ASP.NET Web Form
JSP Tag Libraries ASP.NET custom control (egyedi kontrollok)
Java Beans (Session beans,
Entity beans, Message-driven beans)
a System.EnterpriseServices megfelelő komponense
JDBC ADO.NET
JDBC (kivéve javax.sql-t használó kód) ADO.NET
Java RMI, CORBA .NET Remoting
JMS Message Queue (MSMQ)
Java Swing (kivéve PLAF, Layout és Eventing) Window Forms (System.Windows.Forms)
JNDI System.DirectoryService
JAAS System.Security
JCE System.Security.Cryptography

Megjegyzés: ez így mind szép és jó, de ha megpróbáltam bármilyen programot átkonvertálni, ami nem csak néhány egyszerűbb parancsot tartalmaz, a program (ami tulajdonképpen a Visual Studio egy Add-onja) már nem tudta hibamentesen átkonvertálni. Mindenesetre innen letölthető a Hello world! java-s és a JLCA-val átkonvertált C#-os verziója.

Hivtkozások, linkek

Honlapok:
Microsoft J# honlap
www.gotdotnet.com/team/vjsharp
J# cikkek a Microsoft honlapjáról

Fórumok:
www.tek-tips.com
www.dotnetforums.net