A Limbo programozási nyelv

Nyelvi elemek

Jelkészlet

A nyelvben használható karakterkészlet Unicode, amely megegyezik a standard ISO 10646 első 16 bites változatával. Bármely Unicode karakter használható megjegyzésben, sztringben vagy karakter konstansban. Az implementáció megköveteli, hogy a forrásfájlok az UTF-8 reprezántációt használják, melyben a 16 bites Unicode karaktereket egy, kettő vagy három bájt sorozataként reprezentálták.

Elhatároló jelek

Szóközök, tabulátorok, új sor karakterek elhatároló jelként szolgálnak.
Egyéb elválasztó jelek a következők:

: ; ( ) { } [ ] , . -> =>

Azonosítók

Az azonosító betűk és számjegyek sorozata, melyben az első karakter kötelezően betű. Azonosítóban szerepelhet még aláhúzás jel, valamint minden olyan Unicode karakter, melynek a kódja nagyobb 160-nál.
Az azonosító hossza maximum 256 karakter lehet.

A következő azonosítók kulcsszavak, és másként nem használhatók:

adt alt array big
break byte case chan
con continue cyclic do
else exit fn for
hd if implement import
include int len list
load module nil of
or pick real ref
return self spawn string
tagof tl to type
while

Literálok

A Limbo nyelv literáljai:

A decimális egész literálok decimális számjegyekből állnak.
A 10-esen kívül 2 és 36 közötti alapok is megengedettek. Ilyen szám megadásakor először az alapot adjuk meg decimális számok formájában, ezután r vagy R betű jelzi, hogy a szám jegyei következnek. A 10-nél nagyobb számjegyeket A és Z illetve a és z közötti betűk fejezik ki.

Például: 16r20 értéke 32.

Egy ilymódon kifejezett szám típusa big, ha értéke meghaladja a 231-1-et, egyébként pedig int.

A valós literál számjegyek sorozata, melyben talalható egy . karakter. A .-ot követheti e ill. E betű is, majd ismét számjegyek. Ha e illetve E betű szerepel a literálban, akkor .-nak nem kell szerepelnie.

A sztring literálok Unicode karakterekből állnak. Hosszuk nem haladhatja meg egy sor méretét.
Sztring literálokban használhatók a következő vezérlő karakterek is:

\' aposztróf
\" idézőjel
\\ fordított törtvonal (backlash)
\t vízszintes tabulátor
\n új sor (newline)
\r kocsi vissza (carriage return)
\b visszalépés (backspace)
\a figyelmeztető jelzés (bell)
\v függőleges tabulátor
\udddd 4 hexadecimális számjegy által jelölt Unicode karakter
\0 NUL

Megjegyzések

A megjegyzések # karakterrel kezdődnek, és a sor végéig tartanak.
Többsoros megjegyzések írására nincs explicit lehetőség.