Az MQL4 programozási nyelv

Adat típusok

Adat típusok

Az MQL4 a következő típusokat különbözteti meg:

 • int
 • double
 • bool
 • string
 • color
 • datetime
 • Az int, double és bool típusok lényegében megegyeznek a más nyelvekben ismert hasonló típusokkal, így ezeket nem tárgyaljuk részletesebben. Az integer típusnak lehet decimális és hexadecimális formája is. Értékeinek -2 147 483 647-tól a -+2 147 483 648-ig terjedő tartományon belül kell lenniük. Ha egy állandó vagy egy változó értéke a fenti tartományon túl van, a programművelet eredménye üres érték lesz. Az int típus állandók és változók értékei a számítógép memóriájában 4 byte helyet foglalnak le. A double típus értékei-+1.7 * e-308-től 1.7 * e308-ig terjedhetnek. A számítógép memóriában az állandók értékei és a double típus változói 8 byte helyet foglalnak el.

  Példakódok:

  int Num = 21; // Pálda az integer változóra double Price_1 = 1.2756; // Pálda a valós változóra bool Asd = False; // Boolean változó Asd értéke hamis bool Nol = FALSE; // Boolean változó Nol értéke hamis bool Prim = 0; // Boolean változó Prim értéke hamis
  String típus

  Stringet dupla idézőjelek közé zárva adhatunk meg. Ha egy dupla idézőjelet kell elhelyezni a stringben, akkor egy fordított perjelet (\) kell elé írni. Bármilyen speciális karaktert a fordított perjel (\) után elhelyezhetünk a stringben. Egy stringállandó hossza 0-tól 255 karakterig terjedhet. Ha egy stringállandó hossza felülmúlja a lehetséges maximumát, a többlet karaktereket a jobb oldalon meg fogja csonkítani a szerkesztő és figyelmeztetést fog adni. A fordított perjel (\) és egy karakter kombinációját, melyek közül az első a fordított perjel (\) általában elfogadja, és arra irányuló utasításként értelmezi a legtöbb program, hogy egy bizonyos szövegformázást végrehajtson. Ezt a kombinációt nem mutatják a szövegben. Például a \n kombinációja egy soremelést jelez; \t tabulálást kér, stb.

  Példakódok:

  string Prefix = "MetaTrader 4"; // Példa a string változóra string Postfix = "_of_my_progr. OK"; // Példa a string változóra string Name_Mass = "History"; // Példa a string változóra string text ="Upper Line \n Lower Line"; // A szöveg soremelés utasítást tartalmaz
  Szín típus

  A színállandók és változók értékeit három féle képpen tüntethetjük fel:

 • Konstans
 • A színtípusnak az értéke, amit konstansként tüntetünk fel, három részből áll, ami a három alapszín intenzitásának a számszerű értékét képviseli: piros, zöld és kék (RGB). Ennek a fajtának az értéke ’C’-vel kezdődik, és egyszeres idézőjelek határolják. A 0-255 terjedő RGB szín intenzitás számszerű értékei is fel lehet venni decimális és hexadecimális alakban. Példák: C'128,128,128' (szürke), C'0x00,0x00,0xFF' (kék), C'0xFF,0x33,0x00' (piros).

 • Egész szám ábrázolás
 • Az egész szám ábrázolást hexadecimális vagy decimális formában használjuk. Egy hexadecimális számot 0xRRGGBB formában alkalmazunk hol RR a piros intenzitás értéke, GG a zöldé és BB a kéké. A decimális ábrázolás közvetlenül nem tükrözi vissza az RGB szín értékeket. Csupán a hexadecimális számábrázolás tízes értékét képviselik. A színtípus értékeinek az ábrázolása egész számokként és hexadecimális konstansként nagyon felhasználóbarát. A modern szöveg és grafikai szerkesztők többsége a kiválasztott szín piros, zöld és kék összetevők intenzitásával kapcsolatos információt nyújt. Megteheted, hogy kiválasztasz egy színt a szerkesztődben és kimásolod az értéket, ami a megfelelő színt leírja, és ezt az értéket illeszted be a kódodban.

 • Színnevek
 • A legkönnyebb módja annak, hogy beállítsunk egy színt, az, hogy a webes színek táblázata szerint megadjuk a nevét. Ebben az esetben egy szín értékét egy szóval jelezzük a szín angol nevével, például: Red - a piros szín.

  Példakódok:

  color Paint_1 = C'128,128,128'; // A szín változó értéke szürke color Colo = C'0x00,0x00,0xFF'; // A szín változó értéke kék color BMP_4 = C'0xFF,0x33,0x00' // A szín változó értéke piros color K_12 = 0xFF3300; // A szín változó értéke piros color N_3 = 0x008000; // A szín változó értéke zöld color Color = 16777215; // A szín változó értéke fehér color Alfa = 32768; // A szín változó értéke zöld color A = Red; // A szín változó értéke piros color B = Yellow; // A szín változó értéke sárga color Colorit = Black; // A szín változó értéke fekete color B_21 = White; // A szín változó értéke fehér
  Datetime típus

  A datetime típus értéke a dátum és idő értéke. A dátum és idő állandót úgy tüntethetjük fel, hogy az 6 részből tevődik össze: az év számszerű értéke, hónap, nap (vagy nap, hónap, év), óra, perc, és másodperc. Ez a típusú állandó ’D’- vel kezdődik, és egyszeres idézőjelek keretezik. Megengedett megcsonkított értékeket használni: dátum nélkülit vagy idő nélkülit, vagy csak egy üres értéket. Értéke 1970. január 1-jétől 2037. december 31-éig terjed. A datetime típusú állandók és változók értékei a számítógép memóriába 4 byte-ot foglalnak el. Ez az érték az 1970. január 1-je 00:00-tól eltelt másodpercek száma.

  Példakódok:

  datetime Alfa = D'2004.01.01 00:00'; // New Year datetime Tim = D'01.01.2004'; // New Year datetime Tims = D'2005.05.12 16:30:45'; // May 12, 2005 4:30:45 p.m. datetime N_3 = D'12.05.2005 16:30:45'; // May 12, 2005 4:30:45 p.m. datetime Compile = D''; // a jelenlegi ídő[a program lefordításának időpontja]
  Változók deklarációja és inicializálása

  Változók deklarációja használat előtt kötelező, deklaráláskot a típust meg kell adni. Ha a kezdőértéket nem állítjuk be, egy számszerű változó inicializált értéke nulla (0) és egy string változó inicializált értéke egy üres sor.

  Példakódok:

  int Var_1; // Változó deklaráció egy sorban int Var_1, Box, Comm; // Több változó deklarációja egy sorban double Var_5 = 3.7; // Változó inicializációja értékadó operátorral