OWL - Web Ontology Language

Bevezetés

A szemantikus web elképzelés Tim Berners-Leetõl, a World Wide Web atyjától származik. Alapötlete, hogy társítsunk metaadatokat az internetes erõforrásokhoz és mindezt oly módon tegyük, hogy ezeken az adatokon következtetni tudjunk. A metaadatok leírására használt nyelv az RDF, ami tulajdonképpen nem más, mint egy rögzített formátumú XML dokumentum. Az OWL egy ontológia leíró nyelv, ami az RDF-et terjeszti ki. 2001-ben született meg a DAML (DARPA Agent Markup Language) és OIL(Ontology Interface Layer) ontológia leíró nyelvek összeolvasztásával. Az OWL a Web Ontology Language kifejezés anagrammája. Az owl baglyot jelent angolul, a baglyok pedig köztudottan bölcsek, ezért esett erre a névre a nyelv készítõinek a választása.

Az OWL Web Ontológia Nyelv egy Web ontológiák tervezésére és előállítására szolgáló nyelv. Az ontológia kifejezést a filozófiából vették kölcsön, és azt a tudományt jelöli meg, mely a világ entitásainak típusait, és ezek egymáshoz való viszonyát írja le.
Egy OWL ontológia magában foglalhatja osztályok, tulajdonságok, és ezek egyedeinek leírását. Ha van egy ilyen ontológiánk, az OWL formális szemantikája megmondja, hogy miként lehet ebből olyan logikai következtetéseket levonni, azaz olyan újabb tényeket megállapítani, amelyek explicite nincsenek benne az ontológiában, de származtathatók (levezethetők, kikövetkeztethetõk) belőle a szemantika segítségével. Ezek a levezetések alapulhatnak egyetlen dokumentumon, vagy több elosztott dokumentumon, amelyek összekapcsolhatók az erre a célra szolgáló OWL mechanizmusok segítségével.