A PEARL programozási nyelv

Nyelvi elemekJelkészlet

A PEARL karakterkészlete az ISO 646 részhalmaza. Ez tartalmazza:

_
space
!
(
)
,
.
;
:
+
-
*
/
=
<
>
[
]
\

Összetett szimbólumok a nyelvben:

::=
értékadás
**
hatványozás
/*
megjegyzés kezdete
*/
megjegyzés vége
//
egész osztás
==
egyenlő
/=
nem egyenlő
<=
kisebb, vagy egyenlő
>=
nagyobb, vagy egyenlő
<>
ciklikus eltolás
><
konkatenáció
'\
kontrol karakter sorozat kezdete
\'
kontrol karakter sorozat vége

A következő szimbólumok helyett (1. oszlop) használható jelölések (2. oszlop):

<
LT
>
GT
==
EQ
/=
NE
<=
LE
>=
GE
<>
CSHIFT
><
CAT
[
(/
]
/)

Azonosítók

PEARL-ben az azonosítók a következő karaktereket tartalmazhatják: a..z, A..Z, 0..9, _

Az azonosítok csak betűvel kezdődhetnek, valamint a nyelv megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

Megjegyzések

Egysoros komment: !-től a sor végéig tart.

Többsoros komment: /*, és */ jelek jelzik az elejét és a végét. Nem ágyazhatók egymásba!