A q programozási nyelv

Helyesség

Q-ban nincsenek helyességbizonyítást támogató eszközök.