A Rust programozási nyelv

Nyelvi elemek

Jelkészlet

Azonosítók

Az azonosítók betűvel vagy _ jellel kezdődnek, és tetszőleges számú betűvel, _ jellel vagy számjeggyel folytatódik. Az azonosító hossza tetszőleges. a kis- és nagybetűk különböznek.

Literálok

String literál

A string literálokat dupla idázőjel közé írjuk. Lehet írni bele vezérlő karakter sorozatot, a \ után és ezt értelemezni is fogja. Van még egy másik "raw" string literál is, ami abban különbözik, hogy nem értelmezi a vezérlő karaktereket. Ezt az idézőjelek elé és után # karaktereket és a legelejére "r" írva adhatjuk meg.

Az egyszeres aposztróffal karakter literál adható meg, egy betű vagy vezérlő karakter sorozat írható bele.

'hello'
'\n'
"world"
r###"no new line\n"###
Integer literál

Egy számot decimálisként, binárisként, oktálisként illetve hexadecimálisként adhatunk meg. A binárisok 0b-vel, az oktálisok 0o-val és a hexadecimális 0x-el kezdődnek és a megfelelő számrendszer beli számok követik. A decimális számok pedig decimális számok sorozata.
Suffixként pedig még meglehet adni, hogy milyen típusú is az a szám, pl.: i -> int, u -> uint. Ha adjuk ez meg alapból int-re fog következtetni a fordító.

0b111001
0x5436
4343u
0o2345
Float literál

A float literálok decimális formában adhatóak meg. Itt is kilehet írni suffixbe a típust, f32 vagy f64.

0.0
2.6e8
2.4e-6
3.3.e2f64
Bool literál

A boolean értékek literáljai: true, false.

Unit literál

Az egység típus, egy értéke van: ()

Megjegyzések

C++ stílusú kommentek használhatóak:

/* Karakterek */
// Karakterek Sorvége-jel