A Stratego termátíró rendszer

További információk

Az SDF nyelvtanleíró formalizmus

A Stratego/XT fontos eleme az SDF nyelvtanleíró nyelv. Rövid leírása a kézikönyv 6. fejezetében található.

A GPP általános szövegformázó nyelv

Transzformált szintaxisfáink szépen formázott forrásszövegként való megjelenítéséhez adhat segítséget a GPP. Rövid leírása a kézikönyv 9. fejezetében található.