A TACL programozási nyelv

Utasítások, vezérlési szerkezetek

Utasítások, vezérlési szerkezetek

A nyelvnek elemei a szokásos vezérlési szerkezetek. Van szekvencia, ciklus, feltételes elágazás.
Az utasításokat új sorban kell kezdeni, de van lehetőség több soros utasítás írására is. Létezik loop-until ciklus, loop-while ciklus és if-then-else elágazás. Ezekben semmi különös nincs, hacsak az nem, hogy a loop-until ciklusnál az until után a kilépési feltételt kell megadni. Példák:

Értékadás, üres utasítás

Kidolgozásra vár.

Szekvencia

Kidolgozásra vár.

Elágazás

1. [#if <feltétel> |then| <törzs1> |else| <törzs2>]

2. [#if <feltétel> |then| <törzs1>]

3. [#if <feltétel> |then| |else| <törzs2>]

4. #if <feltétel>

A szokásos if-then-else szerkezet: feltétel igaz, akkor törzs1, ha nem, akkor törzs2 hajtódik végre. Mindhárom forma érvényes. Tacl-ban az igaz logikai érték a nem nulla, általában a –1, a hamis a nulla. A negyedik esetben, ha igaz a feltétel, akkor folytatódik a program a következő utasítással, ha nem, akkor hibaüzenetet kapunk.
[#case <kifejezés> |érték1| <törzs1> |érték2| <törzs2> … |otherwise| <törzs>] A szokásos case szerkezet: ha a kifejezés felveszi valamelyik meghatározott értéket, akkor végrehajtódik a megfelelő törzs. Ha a kifejezés értéke nem egyezik egyikkel sem, akkor végrehajtódik az otherwise-hoz tartozó törzs. Az otherwise ág elhagyható. A kifejezés tetszőleges olyan értéket vehet föl, amik között eldönthető ez egyenlőség: szám, string, logikai érték.

Ciklus

[#loop |while| <feltétel> |do| <ciklusmag>] A szokásos loop-while ciklus, a feltétel a ciklusmag végrehajtásának feltétele: ha teljesül, akkor végrehajtódik, ha nem, akkor nem.
[#loop |do| <ciklusmag> |until| <feltétel>] A szokásos loop-until ciklus, egyszer legalább végrehajtódik a ciklusmag, és mindannyiszor míg feltétel nem teljesül, ekkor kilép a ciklusból.

Vezérlésátadó utasítások

Kidolgozásra vár.