A TOM programozási nyelv

Modularitás

Modularitás

A TOM programnyelven írt programok modulokra bonthatjuk. Az ilyen modulokat unit-oknak nevezzük. Egy unit számos forrásfájlból állhat, és ezen forrásfájlok mindegyike egy vagy több osztályt is tartalmazhat. Minden program és minden könyvtár egy unit. A unitok között lehet függőségi reláció, mint más programnyelvekben, pl. C-ben, ahol minden C program függ a standard library-tól.

Egy példa:

unit myprog uses tom; file „file1” { class Hello; extension OutputStream (myprogExtension); } end;

A file résznél a file1.t file-ból veszi a forráskódot, az ilyen forráskódokat tartalmazó file-ok .t kiterjesztésűek.

Egy unitot a unit file-ja definiál, amit általában az interface generátor készít el. A myprog unithoz tartozó unit file a myprog.u file lesz. A TOM compiler a unit file-okat használja arra, hogy meghatározza hol kell keresnie az osztálydefiníciókat. Tehát nincs szükség #include, import vagy use használatára, vagy más manuális függőségi indikátorra, a compiler automatikusan megkeresi az osztálydefiníciót. Az osztálynevek különböző unitokban lehetnek azonosak, azonban egy adott projectben a unit neveknek mind különbözőeknek kell lenniük.

A tom unit a legelemibb TOM elemi osztály. A tom unit által biztosított osztályok nélkül a fordító nem képes fordítani és egy TOM program nem tud futni. A tom unit biztosítja az absztrakciókat és osztályokat, amikre minden TOM programnak valószínűleg vagy biztosan szüksége lesz.