A Whitespace programozási nyelv

Típusok, típuskonstrukciók

Típusszerkezet

A nyelv egy típust támogat : egészeket.

Elemi típusok

Egészek

Egy számot binárisan lehet beírni(a space 0-t, a tab 1-et jelent). Az előjele, ahol lehetséges, az első karaktere alapján állapítható meg. A space pozitív, a tab negatív számot jelent. A szám végét sortörés jelzi. Tehát például a -9-et a TTSSTE sorozat jelenti (T = Tab, S = Space, E = sortörés). Érdekesség, hogy mivel az interpreter Haskellben, illetve Rubyban készült, ezért a számok nem rendelkeznek a szokásos x bites korláttal - minden szám tetszőlegesen nagy lehet - amíg a memóriába belefér.

Típuskonstrukciók

A nyelv nem támogatja a saját típusok létrehiozásást csak az egész típus használható.

Típuskonverziók

A nyelvben két típuskonverzió van: outchar műveletnél az adott egész érteket karakterre konvertálva írja ki (ASCII kód alapján), illetve readchar műveletnél a beolvasott karaktert egészre alakítja át.

Változók, konstansok

Változókat hagyományos értelemben nem lehet használni, ami ehhez a legjobban hasonlít az az, hogy el lehet tárolni egy értéket a heap-re (előjel nélküli egész indexelésű egészek tömbjeként tekinthetünk rá), és onnan vissza lehet olvasni.

A nyelvben nem lehet konstansokat létrehozni.