A Z notation

Specifikációk

Kifejezések

Alaptípus definiciók

Egy alaptípus definíciója egy vagy több alaptípust vezet be.A nevük nem lehettek korábban globálisan deklarálva és a hatókörük a definíciótól a specifikáció végéig tart.A nevük az alaptípusok globális szótárának része lesz.

Példa:

[NAME,DATE]

Axiómatikus leírások

Az ilyen leírás egy vagy több globális változót vezet be és opcionálisan meghatároz rajtuk egy megszorítást. A változók nem lehettek korábban globálisan deklarálva és a hatókörük a deklarációtól a specifikáció végéig tart.

Példa:

square : ℕ->ℕ ∀ n : ℕ square(n)= n * n

Megszorítások

???

Példa:

n_db < 5

Séma definíciók

Először bevezetjük a séma nevét.Ez lesz összeasszociálva az általunk felsorolt deklarációkkal és predikátumokkal.Előtte nem lehetett ugyanilyen nevű sémánk és a séma neve a specifikáció végéig megmarad.Ha predikátumot nem definiálunk akkor általánosan true értéket vesz fel.A séma jobb oldala a séma kifejezés amit segítségével akár régi sémákat is kombinálhatunk a séma kalkulus segítségével.

Példa:

BirthdayBook≙[known: ℙ NAME;...]