A Transact SQL programozási nyelv

Kivételkezelés

Szintaxis

Kivétel, hibakezelés:

BEGIN TRY

END TRY
BEGIN CATCH
ERROR_NUMBER()
ERROR_MESSAGE()
ERROR_LINE()
ERROR_SEVERITY()
END CATCH;
RAISERROR(SZOVEG,KOD1,KOD2)
begin try
declare @v int;
set @v = 1 / 0;
select @v;
end try
begin catch
select error_message();
end catch;