Az Ada 2005 programozási nyelv

Párhuzamosság

Mint ahogy a Bevezetőben is olvasható a taszkok kezelése és a valós idejű rendszer változásokon esett át. Ezekről bővebb információt a lejjebb lévő linkeken talál.

Szintaxis

Ahogy a következő sorokból kiolvasható, a taszkokkal kapcsolatos szintaxis lényegében nem változott.

Taszk típus deklarálása:
task_type_declaration ::=
  task type defining_identifier [known_discriminant_part] [is
    [new interface_list with]
    stask_definition];


Taszk deklarálása:
single_task_declaration ::=
  task defining_identifier [is
    [new interface_list with]
    task_definition];


Taszk definiálása:
task_definition ::=
  {task_item}
  [ private
     {task_item}]
  end [task_identifier]


task_item ::= entry_declaration | aspect_clause

Taszk body része:
task_body ::=
  task body defining_identifier is
    declarative_part
  begin
    handled_sequence_of_statements
  end [task_identifier];

A következő linkek szolgálnak további információkkal:

Kommunikáció

A következő linkeken bővebben olvashat a taszkok közötti kommunikációról:

Szinkronizáció

A szinkronizációval kapcsolatos linkek: