Az Afnix programozási nyelv

Literálok

A forrásfájlok karakterkészlete nincs specifikálva, azonban a fordító alapvetõen ASCII kódolást fogad el. A nyelv megkülönbözteti a kis- és nagybetûket (case sensitive). Az azonosítók tartalmazhatnak betûket, számjegyeket és aláhúzás jelet, majdnem minden standard karakter használható. Hosszúsági megkötés nincsen.

Példa helyes azonosítókra:
const booleantrue
const integer1999
const real2000.0
const string"afnix"
const karakter'a'

Az itt említett azonosítók egyike sem foglalt kulcsszó a nyelvben, de a nagybetûs verzióik igen: Boolean, Integer, Real, String

Példa hibás azonosítókra:
const inte ger1999hibás: szóköz az azonosítóban
const Integer1999hibás: az azonosító a nyelv foglalt kulcsszava