Az Alphard programozási nyelv

Bevezetés

A nyelv kifejlesztése Mary Shaw nevéhez fûzõdik, a kialakulása a '70-es évek végére tehetõ.