A B programozási nyelv

EgyébIO hibák kezelése


Az IO használat során felmerülõ hibák kezelésére kétféle lehetõség van.
Default mód esetén például ha sikertelen egy filehoz való hozzáférés, akkor egy hibaüzenetet kapunk és a program befejezõdik.
Az ’anything goes’ mód esetén a felhasználó nem kap üzenetet a hibáról, és a program folytatódik.
Ilyenkor az openr() és openw() függvények 0 értékkel térnek vissza, ha sikeres a file-hoz való hozzáférés,
egyébként pedig nem 0-val. Ha nem létezõ file-ból próbálunk olvasni, akkor a ’*e’ karaktert kapjuk.
A hibakezelés módját az ioerrors(n) rutinnal állíthatjuk.
Ez n = 0 estén ’default’, n = 1 esetén pedig ’anything goes’ módra állítja a hibakezelést.

Fortran és GMAP szubrutinok hívása


A B nyelvbõl kimaradt néhány, egyébként hasznos dolog, például több dimenziós tömbök, std… amik Fortran –ban megtalálhatóak.
Viszont van egy callf() függvény, amivel Fortran és GMAP subrutinokat hívhatunk. Használata:
 
		callf(name, a1, a2, …. ,a10);
		
A ’name’ helyére kerül a Fortran függvény vagy rutin neve, a1 – a10 helyére pedig az argumentumok.
A paramétereket cím szerint kell átadni. Konstansok nem szerepelhetnek az argumentumok helyén.
Példa az aktuális idõ lekérdezésére:
		t = 0;
		tod = callf(itimez, &t);
		

B programok fordítása és futtatása MH TSS rendszer alatt


B programokat a ./bj parancs segítségével futtathatunk. Ezt a programot B. W. Kernighan és C. Johnson implementálták,
és egy felületet biztosít a B frodító és az operációs rendszer között. A szintaktikája a következõ képen néz ki:
	
	./bj [(options)] [source [hstar] ] [spec] [spec] [spec] … 
	
’options’ jrun opciók kerülnek ide
’source’ helyére a cat/file leírása kerül a B forrás file-nak
’hstar’ helyére a cat/file leírása kerul a H* output file-nak
’spec’ lehet a következõ:
	’h=cat/file’ 
	’r =cat/file’ 
	’l=cat/file’ 
	’s=nnn’
	
Utóbbival tudjuk például a stack méretét szabályozni mely alapértelmezésben 500. nnn egy integer.
Pl: ./bj name hstar
Ez a legegyszerûbb parancs. ’name’ a B program neve, amely fordításra kerül, hstar a H* eredmény file.

 • A B nyelv jövõbeni fejlesztésérõl:
  Több funkció is hiányzik a nyelvbõl, melyek hasznosak lehetnének.
  Ilyen például a BCD vagy a bináris file-ok írásának és olvasásának a lehetõsége.
  A legvalószínûbb az IO könyvtár egy közel jövõbeni bõvítése.
  Szinte biztos, hogy a getchar() és putchar() függvények változatlanul maradnak.
  A B nyelv viszonylag jól mûködik a H6070-es rendszeren, de byte címezõ gépek esetén, mint az IBM 360/370 modellek
  vagy a PDP-11, a B kevésbé elõnyös. A sikeres C nyelv a B nyelv byte címezõ gépekre vonatkozó legtöbb elõnyét tartalmazza,
  csakúgy, mint a strukturált programozás lehetõségét. További fejlesztés lehet a debug-olás lehetõségének megteremtése.
 •