C++11

Szabványos könyvtárak

A C++ szabványos könyvtára rengeteg új funkcióval bővült az új szabványban. Az új funkciók mellett a régiek is sokban változtak, melynek oka a nyelv által biztosított új lehetőségek kihasználása volt:

Tuple

A Tuple új típus (típuscsalád) a könyvtárban, rendezett n-es, erősen épít a variadic template-kre. Használatuk a get függvény sablonnal történik.

Hash táblák

Az új szabvány bevezeti a hash táblákat, azaz a rendezetlen asszociatív tömböket. Ezek a map és a set speciális esetei: unordered_map, unordered_set, unordered_multimap és unordered_multiset.

Reguláris kifejezések

Könyvtári támogatás objektumorientált módon az új regex headerben. A raw string literálok itt nagy szerephez jutnak.

Smart pointerek

Új pointer osztályok.

Véletlenszám generálás

Az új szabvány kettéválasztja a véletlenszám generálást: a generáló motorra és az eloszlásra. Háromféle generátor algoritmus (linear_congruential és mersenne_twister csak egészre, subtract_with_carry tetszőleges számra) és több eloszlás (egyenletes, gamma, geometriai stb.) áll rendelkezésünkre.