C++11

Utasítások, vezérlési szerkezetek

For intervallumon

A C++ is bevezeti a más nyelvekből foreach-ként megismert vezérlési szerkezetet. (Nem keverendő a szabványos könyvtár for_each függvényével, amely egy függvényobjektumot hajt végre egy intervallumon!)

int my_array[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; for(int &x : my_array) { x *= 2; }

A ciklusváltozó lehet referencia típus is! A fenti példában az eredeti elemeken megy végig a ciklusváltozó, nem másolatokon, tehát a tömb minden elemét megszorozzuk kettővel.

Ez a szerkezet használható tetszőleges konténeren, amelnyek van egy iterátorral visszatérő begin() és end() függvénye, illetve tömbökön, vagy inicalizátor-listákon is.