A Cobra programozási nyelv

Nyelvi elemekJelkészlet

A Cobra tetszőleges Unicode karaktert tud kezelni.
Az értékadást egyszeres, az egyenlőség-vizsgálatot kétszeres egyenlőségjellel írjuk, a nemegyenlőség szimbóluma <>, a szokásos módon alkalmazhatóak a relációk jelei.
Az elő- és utófeltételek részállításait és egyéb logikai állításokat a and, or és not kulcsszavakkal kapcsolhatunk össze.
A változók, paraméterek típusának megadásánál az as kulcsszót alkalmazzuk.
Ha egy kifejezést több sorba kívánunk írni, például amikor egy sorba írva túl hosszú lenne, akkor a sor végére aláhúzás jelet írva, explicit módon jelölhetjük a sortörést, ilyenkor a következő sort legalább annyira be kell húzni, mint az előtte lévőt.

b = a * _ 10

A fordítási direktrívákat a legújabb, 2009. 04-es release-ben már @ jellel jelölhetjük (pl. @args, @number, @ref).

Azonosítók

Az azonosítókat, metódusokat, a „javás” konvenciónak megfelelően, kis betűvel kezdve kell írni, majd a további szavakat szokás szerint nagy kezdőbetűvel írhatjuk (pl. myVar). Az osztályok nevei csak nagy kezdőbetűvel írhatóak.
Az aláhúzás jellel kezdődő adattagok (pl. _foo) default módon protected, az aláhúzás nélküliek pedig public láthatóságúak.

Literálok

A string literálokat egyszeres idézőjelek közé kell tenni (pl. ’hello world!’). Stringekben a szögletes zárójelek közé tett részek kifejezésként értékelődnek ki, majd stringgé konvertálódnak és visszahelyettesítődnek a stringen belüli megfelelő helyre (pl. ’Hello. My name is [_name].’). A doc stringeket három idézőjel kezdi illetve zárja le (pl. ”””Ez egy dokumentációs megjegyzés.”””).
A numerikus literálok írásakor alkalmazhatunk aláhúzás jelet, így könnyebben olvashatóvá válik a kód (pl. 100_000.00), a tizedesjelet ponttal írjuk.
A lista konstansokat szögletes zárójelek közé írjuk, és az elemeket vessző választja el (pl. [1, 2, 3]), a tömb literálokat hasonlóan írhatjuk, annyi különbséggel, hogy az elejére egy @ jelet is kell tenni (pl. @[1, 2, 3]). A halmazelemeket kapcsos zárójelek között adhatjuk meg, vesszővel elválasztva (pl. {1, 2, 3}). A dictionary konstansok jelölésére is van nyelvi eszközünk: az elemeket kapcsos zárójelek közé téve, a kulcs-érték párokat kettősponttal elválasztva írjuk (pl. {1 : ’alma’, 2 : ’körte’}). Ezek, az összetett típusokat leíró literálok mind dinamikus típusú alapelemeket tartalmaznak (Dynamic osztály).

Megjegyzések

Az egysoros commenteket # jel vezeti be, a többsoros megjegyzéseket /# #/ jelek közé kell írni, a legújabb release-ben a többsoros commentek tetszőlegesen behúzhatóak lettek.