A Corbascript nyelv

Vezérlési szerkezetek

A CorbaScript a támogatja a klasszikus vezérlési szerkezeteket, ezek megvalósításához a if, while, do, for, return utasításokat használhatjuk.

Szintaxis

<control_flow_statements>::= <if_statement> | <while_statement> | <do_statement> | <for_statement> |
<return_statement>

Az if utasítás

Az if utasítás szintaktikája a következő:

<if_statement>::= "if" "(" <expression> ")" <statement> [ "else" <statement> ]

Az if-else utásítások segítségével egyszerű logikai feltételhez kötött elágazást valósíthatunk meg. Az else utasitás opcionális.
Például:

  if (i==1) {println("i==1")}
  else {println("i!=1")}

Az while utasítás

Az while utasítás szintaktikája a következő:

<while_statement>::= "while" "(" <expression> ")" <statement>

A while utasítás segítségével lehetőségünk van utasítások sorozatának ismételt feltételhez kötött iterációjára. Az iteráció addig történik, amíg a zárójelbe tett feltétel igaz. Ha a feltétel kezdetben hamis, az utasitássorozatsoha nem kerül végrehajtásra. Például:

i=0
while (i<20){
   print(i,' ')
   i=i+1;
}

Az do utasítás

A while hátultesztelős változata.
Az do utasítás szintaktikája a következő

<do_statement>::= "do" <statement> "(" <expression> ")"

Például:

i=0
do {
   print(i,' ')
   i=i+1;
}while (i<10)

A for utasítás

A for utasítás segítségével egy felsoroloható típusú objektum elmein végézhetünk ismételt műveleteket.

Az for utasítás szintaktikája a következő:

<for_statement>::= "for" <identifier> "in" <expression> <statement>

Például:

a=["Piros","Fehér","Zöld"]
for (i in a) {
   print(i,' ')
}

Az return utasítás

Az return utasítás szintaktikája a következő:

<return_statement>::= "return" [ <expression> ]

A return utasitás végrehajtásakor a script futása megszakad és visszatér ahhoz a ponthoz, ahol a hívás történt. Az opcionális visszatérési érték megadásával készíthetünk függvényeket. Ha nem adunk meg visszatérési értéket, akkor az automatikuan egy Void objektum lesz.