A Corbascript nyelv

Modulok

A modulok lehetőséget adnak arra, hogy a felhasználók text fájlokban újra felhasználható kódokat tároljanak. Minden olyan text fájl, ami CorbaScript utasításokat tartalmaz, az egy önálló modulnak minősül.

Importálás

A modul importálás szintaktikája a következő:

<import_statement>::= "import" <identifier_list>
<identifier_list>::= <identifier> {"," <identifier> }*

Egy modul betöltéséhez a felhasználónak meg kell hívnia az import utasítást, paramétereként egy vagy több modul nevével.

A file névnek meg kell eggyeznie a modul nevével, kiegészítve a .cs kiterjesztéssel.

Inicializálás

Amikor egy modul betöltődik, első alkalommal az interpreter végrehajtja a modul összes parancsát, ha a modul deklarációkon kívül más utasításokat is tartalmaz, akkor a modul betöltésekor (és csak akkor) azok egyfajta modul inicializáló utasításként lefutnak.

Láthatóság

A . operátor segítségével hivatkozhatunk a modul entitásaira oly módon, hogy hivatkozni kívánt változó, eljárás, osztály stb. elé a modul nevét mint prefixet kitesszük.

Modulalias

Modul, mint CorbaScript objektum szabadon értékül adható változónak, így lehet modul aliasokat létrehozni.