Az E programozási nyelv

Adatabsztrakció

Az E nyelv könyvtárcsomag rendszere az emakerekre épül. Az emaker egy E kódban irt fájl, ".emaker" kiterjesztéssel.

Mikor egy emakert importálunk az alkalmazásunkba, a kód végrehajtása az importáláskor történik, és az eredményt visszakapja az importáló program.

Például:

  def makeQueue() {
    var head := null
    var tail := null
    def makeCarrier(obj) :near {
      var next := null
      def carrier {
        to attach(nextCarrier) {next := nextCarrier}
        to get() {return obj}
        to next() {return next}
      }
    }
    def queue {
      to push(obj) {
        if (head == null) {
          head := makeCarrier(obj)
          tail := head
        } else {
          tail.attach(makeCarrier(obj))
          tail := tail.next()
        }
      }
      to pop() {
        def current := head
        head := head.next()
        return current.get()
      }
      to iterate(func) {
        var current := head
        var i := 0
        while (current != null) {
          func(i, current.get())
          current := current.next()
          i += 1
        }
      }
    }
    return queue
  }
	

Megjegyzés: Ennek a sornak van egy érdekes karakterisztikája: az iterátor metódusnak helyesen együtt kell működnie az E for ciklusával. Az iterátor meghív egy függvényt, melynek két paraméterre van szüksége: egy kulcsra és egy objektumra. Ebben a sorban a kulcs fel van töltve a sorban lévő értékek indexeivel. Az iterátor végigmegy az adatszerkezeten felhasználva a függvényt minden elemhez.

A fenti kódot makeQueue.emaker fájlnak elnevezve egy példa az importálásra:

  # E syntax 
  
  def times2(a) {return a * 2} 
  def compute(a,b) { 
		def times2(c,d) {return (c + d) * 2} 
		# ....do computation...
		# The following line will throw an exception 
		def answer := times2(a) 
		return answer 
  } 
 

Számos módja van annak, hogy a nyelv tudtára adjuk egy emaker hozzáférhetőségét, hasonlóan ahogy a Java hozzáfér egy osztályhoz.
Betehetjük egy zip vagy egy jar állományban a jvm ext mappájába. Vagy éppen annak egy almappájába.

Az emakerekre jellemző egy fontos biztonsági tulajdonság: jogosultságok nélküli környezetben kelnek életre. Ez még szigorubb, mint a java sandbox.
Azonban ez környezet sokkal rugalmasabb, mint a sandbox, mivel lehetőségünk van a jogosultságok beállítására.

A makeQueue függvény szép példa az emaker működésére, mivel a makeQueue-nak és a soroknak nincs szükségük jogosultságokra. A jogosultságokat megkövetelő emakereknél megállapodás szerint az Authorizer sablont használjuk. Erre egy jó példa, mikor az infoWindowMakernek jogosultságra van szüksége ahhoz, hogy ablakot hozzon létre, ilyenkor belefoglaljuk egy Authorizerbe:

  # E syntax
  #emaker in file lib/ext/com/skyhunter/infoWindowMakerAuthor.emaker
  def infoWindowMakerAuthor(frameMaker) {
    def infoWindowMaker(infoText) {
      def frame := frameMaker("Information")
      def label := (infoText)
      frame.getContentPane().add(label)
      frame.pack()
      frame.show()
      return frame
    }
    return infoWindowMaker
  }
  #.....in using program....
  def makeInfoWindow := ()
  def infoBox := makeInfoWindow("First Bit Of Info")
  def detailedInfoBox := makeInfoWindow("Second Bit Of Info")
	

Az aprólékos olvasó bizonyára észrevette, hogy a JFrame-nek szüksége volt jogosultságokra, míg a JLabelnek nem.

Emakerek lehetnek elavult függvények is, ebben az esetben a "Func" elnevezés különbözteti meg őket a Makertől:

  # E syntax
  #emaker in file lib/ext/org/erights/computeSquareFunc.emaker
  def computeSquareFunc(number) {
    return number * number
  }

  #...in using program...
  def computeSquare := 
  def squareOfThree := computeSquare(3)
 

Mivel az emakerek jogosultságok nélkül jönnek létre, ezért mindig lehetőség van az importálásukra. A rossz hír azonban, ha független alkalmazást fejlesztünk, melyben az emakerek megbizhatóak (de legalább annyira megbízhatóak, mint az őket meghívó program), elég kényelmetlen a jogosultságok listáit engedélyezni, csak hogy csomagokra osszuk a programunkat.
Amennyiben egyszerű E kódot írunk, amely saját készítésű emakereket használ, amikben teljes mértékben megbízunk, hogy hozzáférést adjunk a rendszerhez, és nem félünk a kigunyolástol, egész egyszerűen használjuk az unsafe__uriGetter-t, mint a következő példában:

  # E sample
  def powerfulObjectMakerAuthor(unsafe__uriGetter) {
    def file := ("name")
    def swing__uriGetter := 
    def frame := ("powerful object window title")
    def powerfulObjectMaker() {
      #....define the objectMaker and the object it makes...
    }
    return powerfulObjectMaker()
  }
	

Az emakerek létrejöttekor rendelkeznek saját swing__uriGetter-rel, azonban ez a beépített swing csak a kód biztonságos részéhez fér hozzá. Ebben a példában az általunk létrehozott swing felülírja az alapértelmezett swinget, így hozzáfér unsafe kódokhoz is, mint pl a JFrame.