Az F programozási nyelv

Vezérlési szerkezetekgoto utasítás nincs a nyelvben.

Szekvencia

Az utasításokat nem zárja le pontosvesszô. Egy sorban max 1 utasítás lehet. Utasítás sor végéig tart. Több soros utasítás: sor végére &-t.

Elágazások

Szerkezete:

 if <logikai feltétel> then
  <utasítások>
 else if <logikai feltétel> then
  <utasítások>
 ...
 else
  <utasítások>
 end if

Többirányú elágazás:

 select case ( <szelektor változó> )
  case( <intervallum>[, <intervallum>...]
   <utasítások>
  case( intervallum[,intervallum...]
   <utasítások>
  ...
  case default
   <utasítások>
 end select
 

ahol az <intervallum> lehet <szám> vagy :<szám> vagy <szám>: vagy <szám>:<szám> alakú.
A szelektor csak egész illetve karakter típusú lehet.
Nem kell lefedni sem a változó értelmezési tartományát, sem a futás során elôforduló lehetséges értékeket. Ha egyik ágra sem teljesül a feltétel, SKIP-et eredményez.
Egymást fedô ágakra fordítási hibát kapunk. Ha egy ág lefutott, kilép a select-bôl.

Ciklusok

Kéféle ciklus van: a for ciklus szerű és a végtelen ciklus.
A végtelen ciklus szerkezete:

 [<címke>] do
  [<utasítások>]
  [exit [<címke>]]
  [<utasítások>]
 end do

A for ciklus szerkezete:

 [<címke>] do <ciklusváltozó> = <alsó index>, <felsô index> [, <lépésköz>]
  [<utasítások>]
  [exit [<címke>]]
  [<utasítások>]
 end do

A ciklusváltozó, az indexek és a lépésköz integer típusúak. Ezek a ciklus elején kiértékelôdnek, azután már nem lehet befolyásolni az értéküket.