A G programozási nyelv

Bevezetés


A 'G' egy hagyományos szintaxissal rendelkező funkcionális programozási nyelv a generic absztrakt adattipussal, melynek tervezésénel egyetlen kritériumot vettek figyelembe: az adatabsztrakcio támogatását. A végső cél egy alkalmazás-orientált arculat kialakítása. A 'G'-nek nemcsak a standard adattipusok és műveletek támogatásához vannak hatékony eszközei, hanem a lista-tipusok, függvény-tipusok, adatstuktura-tipusok, generic-tipusok, generic-függvények es generic-függvény tipusok megvalósításához is. Mindezek szükségessé teszik új szemantikus konstrukciók kialakítását.