A G programozási nyelv

AdattipusokA Stuktúra nélküli adat

A new kulcsszóval egy új, önálló értéket hozhatunk létre.

Pl:

let red = new let blue = new let green = new let colour = {red,blue,green}

Adatstuktúrák

A stukturával rendelkező összetett adatokat már csak megfelelő függvényeken keresztül érhetjük el: A konstruktor-funkció a létrehozáshoz szükséges, az extraktor-funkció, hogy átadja a konstruktor alkalmazásának aktuális argumentumait. A

cetype TYPE
definiál egy [C,E] párt, ahol a C a konstruktor funkció, az E az extraktor. A TYPE határozza meg a konstruktor funkció argumentumait, többszörös arg.-ok direktszorzattal adhatók meg.

Pelda: A

let stack = @push | {empty_stack} let empty_stack = new let [push,[top,pop]] = cetype any ^ stack

egy hagyományos verem-tipust definiál a következőképpen:

Megj: A cetype minden szüvegbeli előfordulása egy új tipust definiál, amelyek nem felelnek meg egymásnak. Így a
let [C1,E1]=cetype T let [C2,E2]=cetype T
utan E2 C1 x hibás.

A rekord is így definiálható a'G'-ben:

let [person,[age,married,name]] = cetype int ^ bool ^ string
megfelel a következő rekordnak:
record person is age : int married : bool name : string értékadás let P1 = person[6,'false',"jim"]

Ebben az esetben a person nem tipus, hanem konstruktor funkció. Mivel a tipus a 'G'-ben egy halmaz, amely a megfelelő konstruktor funkció alkalmazásainak gyüjteménye, ezért az @person jelenti a tipust.

Egyszerű tipus-ellenőrzés

A tipus-ellenőrzést a 'G' egyszerű esetben halmaz-tagság ellenőrzéssel valósítja meg.

A generic tipus

A cetype alkalmazásakor létrejövő [C,E] párból készíthető generic a kifejezés azon argumentum-tipusainak absztrakciójával, amelyeken a cetype operal. Pl. a generic verem definialható a következőképpen:

let stack = with T:type func @push T|{empty_stack} end let empty_stack = new let [push,[top,pop]] = with T:type func cetype T ^ stack T end
Ekkor egy adott U tipusra a "push U" lesz a konstruktor funkció, "top U" es "pop U" a selektor funkciók. Vagyis a fentiek megfelelnek a
let [push U,[top U,pop U]] = cetype U ^ stack U
definiciónak.

Generic függvenyek

Nézzük egy függvény absztrakcióját, amely T tipusú elemeket R reláció szerint növekvően rendezi:

let sort = with [T:type,R:T ^ T->bool] func with L:glist T func sweep [nil,L] let sweep = with [N1:glist T, N2:glist T] func if N2 = nil then N1 else sweep [ insert [N1, gcar T N2] , gcdr T N2 ] fi : glist T end let insert = with [M : glist T, element:T] func if M = nil then gcons T [element, nil] elif R [element, gcar T M] then gcons T [element, M] else gcons T [ gcar T M , insert [gcdr T M, element] ] fi : glist T end end end Megj: gcar => head gcons => prep gcdr => tail
A sort[U,S] kifejezés visszaad egy függvényt, amelyben a U tipusu elemekre végrehajtható a S relácio szerinti rendezés.

Tipus-függvények

Nagyon rugalmas es általanos tipus-rendszert szeretnénk, amely sokfajta adatra alkalmazható, ehhez szükséges az adat-definició és az adat-tipus ellenőrzés szövegben való elkülönítése.

Pl:

let checked_gcar = with t func gcar t: glist t -> t end

segítségével a programban a "checked_gcar U"-t használhatjuk, amely már tipusellenőrzést is tartalmaz.

Adattipusok - Összegzés

A 'G'-ben a tipus egyszerűen egy adat, amely a ':'-operator jobboldali operandusaként is szerepelhet. A következőzket tekintjük tipusoknak:

Tipusellenőrzéseket a következő szabályokkal definiálhatunk:
(i) E:S => if E in S then E fi (ii) E:T1^...^Tn => [E!1:T1,...,E!n:Tn] (iii) (E1:T1->T2)E2 => E1(E2:T1):T2 (iv) (E1:F)E2 => E1 E2:F E2
ahol
Ei : valamilyen adat (ii)-ban lista (iii)-ban E1 függvény (iv)-ben E1 függvény S : halmaz F : függvény Ti : altalanos tipus (halmazt is beleérteve) ! : lista-elem szelektor ([4,5,6]!2 jelentése 5)