A HLSL programozási nyelv

Típusok, típuskonstrukciók

Beépített típusok

Skaláris típusok

A típusok az azonos nevű ANSI C típusokhoz hasonlóak.

 • bool – true vagy false lehet az értéke
 • int – 32 bites előjeles integer
 • uint – 32 bites előjel nélküli integer
 • half – 16 bites lebegőpontos érték, csak a nyelvek kompatibilitása miatt hozták létre a Direct3D 10 miatt
 • float – 32 bites lebegőpontos érték
 • double – 64 bites lebegőpontos érték
 • string – ASCII string
 • DirectX 10-ben még további típusok:

 • snorm float – IEEE 32 bites előjeles normalizált lebegőpontos a [-1, 1]-es intervallumban
 • unorm float - IEEE 32 bites előjel nélküli normalizált lebegőpontos a [0, 1]-es intervallumban
 • Tömb típusok

 • Buffer:
 • Egy, vagy több skalár lehet benne.

  Deklarálása:

  Buffer<Típus> Név;

  Például:

  Buffer<float4> g_Buffer;

  Adatok lekérése:

  float4 bufferData = g_Buffer.Load(1); //ez a Buffer-ből a második elemet veszi ki

 • Vektor:
 • Deklarálása:

  Típuskomponens Név

  Típuskomponens – Ennek az első fele egy skalár típus, a második fele pedig egy szám, ami 1 és 4 közé esik.

  Másik megadási lehetőség:

  vector<Típus, Vektorméret> Név

  Az elemek elérése a .xyzw, vagy .rgba –val is történhet.

  Például:

  float4 fVector = { 0.1f, 0.5f, 0.4f, 0.2f }; vector<float, 4> fVector = { 0.1f, 0.5f, 0.4f, 0.2f }; fVector.x = 0.1f;

 • Mátrix:
 • Vektorhoz hasonlóan működik.

  Deklarálása:

  Típuskomponens Név

  Típuskomponens – itt az első fele egy skalár típus, a második fele a sorok száma, a harmadik pedig az oszlopok száma. A sorok és oszlopok száma pozitív integer 1 és 4 között.

  Másik megadási lehetőség:

  matrix<típus, sorszám, oszlopszám> Név

  A mátrix elemeit így is el lehet érni:

  ._m<row><col>[_m<row><col>][...]

  Például:

  int1x1 iMatrix; // integer értékeket tartalmazó mátrix 1 oszloppal, és 1 sorral float3x4 fMatrix; // float mátrix 3 sorral, és 4 oszloppal matrix<int, 3, 3> iMatrix = { 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 }; //3x3-as egységmátrix iMatrix._m00_m11 = { 1, 0 };

  Egyéb típusok

 • Shader típus:
 • Ez a shader változó, a lefordított shader-ünket fogja reprezentálni, tehát igazából ebbe kerül bele az általunk megírt függvény, melyben visszaadjuk azt, amit majd a következő shader megkap a sorban.

  DirectX 9-ben

  Deklarálása:

  XShader = compile ShaderTarget ShaderFunction(…);

  X – VertexShader/PixelShader lehet, attól függ mit akarunk fordítani

  ShaderTarget – Ebben megtudjuk adni, hogy milyen verziójú shader modellt használjon a fordításhoz. Tehát például az újabb GPU-knak extra funkcióik vannak.

  ShaderFunction – Ez egy ASCII string, melyben megadjuk a függvény nevét, ami a shader programunknak igazából a „main” függvénye. Tehát ez az a függvény, ahol elkezdődik a végrehajtás, amikor a shader meghívódik. (…)-ban az argumentumok szerepelnek. Ezek az argumentumok ugyanazok, mint amiket az API-ból adunk át, amikor a shader-t létrehozzuk a SetVertexShader, vagy SetPixelShader paranccsal.

  Példák:

  Ez egy egyszerű példa a shader típus használatára.

  string ParamID = "0x0"; float4x4 wvp : WORLDVIEWPROJ; struct VS_OUTPUT
  { float4 Pos : POSITION; float4 Col : COLOR0; }; VS_OUTPUT VS( float3 Pos : POSITION ) { VS_OUTPUT Out = (VS_OUTPUT)0; float4 hPos = float4( Pos, 1); Out.Pos = mul( hPos, wvp); //csak beállítjuk a vertexek pozícióját
  a wvp (world*view*projection) mátrixal Out.Col = float4( 1, 1, 1, 1); //fehér szín mindegyik vertexnek return Out; } technique Default { pass P0 { // shaders CullMode = None; VertexShader = compile vs_2_0 VS(); } }

  A technique részben hozzuk létre a VertexShader típusunkat. A shader programunknak ez a része nagyon fontos, mivel itt adjuk meg a lefordított shader-jeinket, illetve beállíthatunk bizonyos dolgokat, mint például a CullMode, tehát a háromszögeknél a hátlapeldobást. Ebbe részletesebben nem megyek bele itt.

  A következő példa a különböző shader modellek használatát mutatja be. Ilyenkor újabb GPU esetén, az újabb shader modellt használja, és az ahhoz megírt függvényt (VS40(), VS30(), …). Tehát ilyenkor négyféleképpen meg kell írnunk a dolgokat, az újabb GPU esetén az újabb dolgokat kihasználva, de ha nincs meg a támogatás, akkor a régebbi verzióra megírt függvényt kell használni.

  // Shader model 4 technique DefaultTechniqueSM4 { pass P0 { // shaders CullMode = None; VertexShader = compile vs_4_0 VS40(); } }
  // Shader model 3 technique DefaultTechniqueSM3 { pass P0 { // shaders CullMode = None; VertexShader = compile vs_3_0 VS30(); } }
  // Shader model 2 technique DefaultTechniqueSM2 { pass P0 { // shaders CullMode = None; VertexShader = compile vs_2_0 VS20(); } }

  DirectX 10-ben

  Hasonló a DirectX 9-hez.

  Különbség a megadáskor:

  SetX Compile( ShaderTarget, ShaderFunction );

  X – bővült a geometry shader-rel

  ShaderTarget – bővült a shader model 4-el (vs_4_0, ps_4_0, gs_4_0)

  Példa:

  // Direct3D 10 technique10 Render { pass P0 { SetVertexShader( CompileShader( vs_4_0, VS() ) ); SetGeometryShader( NULL ); SetPixelShader( CompileShader( ps_4_0, PS() ) ); } }

  A felhasználó által definiálható típusok

 • Lehet a nyelvben általunk definiált típusokat is létrehozni.
 • Deklarálása:

  typedef [const] Type Name[Index];

  const – Opcionális, ezzel megjelölhetjük a típust egy konstansnak.

  Type – Az adattípus, ennek egy a HLSL beépített típusnak kell lennie.

  Name – ASCII string, ami azonosítja a típust.

  Index – Opcionális megadható. Ez a tömb méretét adja meg, 1 és 4 között előjel nélküli integernek kell lennie.

  Példák:

  typedef vector <bool, #> bool#; typedef vector <int, #> int#; typedef vector <uint, #> uint#; typedef matrix <float, #, #> float#x#; typedef matrix <int, #, #> int#x#; typedef matrix <double, #, #> double#x#;

  # jel, 1 és 4 közötti előjel nélküli integert jelent.

  A DirectX 8-al való kompatibilitás miatt a következő típusok automatikusan definiáltak:

  typedef int DWORD;
  typedef float FLOAT;
  typedef vector <float, 4> VECTOR;
  typedef matrix <float, 4, 4> MATRIX;
  typedef string STRING;
  typedef texture TEXTURE;
  typedef pixelshader PIXELSHADER;
  typedef vertexshader VERTEXSHADER;

 • Struct típus
 • Ugyanúgy létrehozható, és használható, mint C++-ban.

  Például:

  struct VS_OUTPUT { float4 Position : SV_POSITION; float4 Diffuse : COLOR0; float2 TextureUV : TEXCOORD0; };

  struct-ok segítségével adjuk át az egyes shader-ek között az adatokat is. Tehát az előző példánkban VS_OUTPUT lesz a pixel shader bemeneti változója.

  Műveletek

  A HLSL-ben sok művelet előre meg van írva, tehát ha például összeszorzunk két vektort, akkor azoknak a skaláris szorzatát adja vissza, két mátrix szorzata esetén elvégzi a mátrixszorzást. Tehát a művelet, illetve a művelet komponensei alapján kiválasztja a megfelelőt, és azt végzi el.

  Például:

  float4 v = v1*v2; //ilyenkor az eredmény: float4 v.x = v1.x*v2.x; float4 v.y = v1.y*v2.y; float4 v.z = v1.z*v2.z; float4 v.w = v1.w*v2.w;

  ez teljesen más mintha egyetlen skalárt akartunk volna eredménynek, ilyenkor a dot függvényt kell használnunk

  v = v1.x*v2.x + v1.y*v2.y + v1.z*v2.z + v1.w*v2.w;

  Ugyanígy a mátrixszorzás is működik:

  float3x3 mat1, mat2, mat3; … //mat1, mat2 feltöltése mat3 = mat1*mat2;

  Ilyenkor az eredmény komponensenkénti szorzása a két mátrixnak:

  mat3._m00 = mat1._m00*mat2._m00; …

  Itt szintén más a megszokott mátrixszorzás, dot függvénnyel érhető el ez az eredmény:

  mat.m00 = mat1._m00 * mat2._m00 + mat1._m01 * mat2._m10 + mat1._m02 * mat2._m20 + mat1._m03 * mat2._m30;

  a szorzás függvénynek léteznek beépített túlterhelései különböző típusokra:

  Pl.: vector*vector, vector*matrix, matrix*vector, matrix*matrix

  float4x3 World; float4 main(float4 pos : SV_POSITION) : SV_POSITION { float4 val; val.xyz = mul(pos,World); val.w = 0; return val; }

  Ez ugyanaz, mintha az írtam volna, hogy:

  float4x3 World; float4 main(float4 pos : SV_POSITION) : SV_POSITION { float4 val; val.xyz = (float3) mul((float1x4)pos,World); val.w = 0; return val; }

  Ebben az esetben használtuk a cast-olást.