Az Idol programozási nyelv

Nyelvi elemek

Az Idol nyelvre az Icon nyelv lexikai leírása érvényes.

Literalok

Szövegkonstansokat idézőjelek közé kell zárni (pl. "Hello World!") s mind a 256 ASCII karakter előfordulhat benne. Az üresstring pedig értelemszerűen a "". A string hossza tetszőleges lehet (amekkora belefér a memóriába).

Numerikus literálok: 0 .. 9 és A .. Z

Az egész számok megadhatóak radix formában is: (alap)r(szám). Az alap 2-36 között lehet. Például: 2r111 = 7, 36rCAT = 15941. Valós számok tizedesponttal illetve exponenciális alakban is megadhatóak: 3.5, 27e2.

Azonosítók

Az azonosítóknak betűvel (angol nagy- és kisbetűk) vagy aláhúzással kell kezdődniük, utána betű, számjegy vagy aláhúzás állhat. Formálisan felírva: letter | _ { letter | _ | digit }

A kis és nagybetűket a fordító megkülönbözteti! Az azonosítók hosszúsága tetszőleges lehet.

A változókat nem kell külön deklarálni, hivatkozáskor egy lokális változó jön létre az alprogramon belül aminek élettartama az alprogramra korlátozódik. Opciónálisan azonban megadhatjuk a változó hatáskörét (local, static, global).

Megjegyzések

Kommenteket a kettőskereszttel (#) szúrhatunk be a programunkba: a fordító a # utáni részt figyelmen kívül hagyja. Ha többsoros kommentet szeretnénk, akkor minden sor elejére ki kell tennünk a kettőskeresztet.

Kulcsszavak

A nyelv fenntartott szavai a következők (ezek nem használhatóak azonosítóként):

break do global next repeat to by else if not return until case end initial of static while create every link procedure suspend default fail local record then

Határoló jelek

Az elhatároló jelek: space, tab, új sor.

Egy karakter:

+ - ~ = @ ^ % * ? ! / \ . < >

Karaktersorozat:
++ -- ** || ||| <= >= ~= << <<= == >>= >> ~== === ~=== := :=: <- <->

(továbbá minden operátorra működik az op:= művelet is)

Egy parancssor lezárására a pontosvessző (;) használható vagy az új sor, de mindkettő is használható egyszerre.