JSF - Java Server Faces Keretrendszer

JSF konverterek és attribútumaik

JSF szám konverter attrbútumok (f:convertNumber)

Attribute Type Value
type String number (default), currency , or percent
pattern String Formatting pattern, as defined in java.text.DecimalFormat
maxFractionDigits int Maximum number of digits in the fractional part
minFractionDigits int Minimum number of digits in the fractional part
maxIntegerDigits int Maximum number of digits in the integer part
minIntegerDigits int Minimum number of digits in the integer part
integerOnly boolean True if only the integer part is parsed (default: false)
groupingUsed boolean True if grouping separators are used (default: true)
locale java.util.Locale Locale whose preferences are to be used for parsing and formatting
currencyCode String ISO 4217 currency code to use when converting currency values
currencySymbol String Currency symbol to use when converting currency values


Példa

<!-- #################################################################### --> <!-- Az outputText value attribútum értékét a következő #000.000 mintára --> <!-- próbálja konvertálni. A konvertálás után az eredmény 100.123 lesz. --> <!-- ################################################################### --> <h:outputText value="100.12345" > <f:convertNumber pattern="#000.000" /> </h:outputText>

JSF dátum konverter (f:convertDateTime)

Attribute Type Value
type String date (default), time, or both
dateStyle String default, short, medium, long, or full
timeStyle String default, short, medium, long, or full
pattern String Formatting pattern, as defined in java.text.SimpleDateFormat
locale java.util.Locale Locale whose preferences are to be used for parsing and formatting
timeZone java.util.TimeZone Time zone to use for parsing and formatting


Példa

<!-- #################################################################### --> <!-- Az inputText value attribútum dátum értékét a következő dd-mm-yyyy --> <!-- mintára próbálja konvertálni. Pl.: 22:10:04 20-10-2014 -ből az --> <!-- eredmény 20-10-2014 lenne. --> <!-- ################################################################### --> <h:inputText id="dateInput" value="#{User.date}" label="Date" > <f:convertDateTime pattern="dd-mm-yyyy" /> </h:inputText>