Az MPD programozási nyelv

Bevezetés

Bevezetés

Az MPD nyelvet az Arizonai Számítástudományi Egyetemen fejlesztették ki a kilencvenes évek során. Szintaxisában nagyon hasonlít a C-re (és kicsit a Pascalra: elõdje, az SR nyelv közelebb állt a Pascalhoz), ezenkívül a jelenlegi implementáció C kódot fordít, ezért csak a C-tõl való lényeges eltérésekre térünk ki.

A nyelv nem támogatja a vizsgált elemek közül a sablonokat és a helyességbizonyítást; objektumorientált szolgáltatásai marginálisak (ún. resource-ok készíthetõk). Az egyetlen kivételkezelést támogató nyelvi elem a resource-ok végén álló final blokk, ami az erõforrás törzsének lefutása után hajtódik végre. Standard könyvtár a nyelvhez kimondottan nem készült, a C nyelv különbözõ könyvtárai viszont könnyen illeszthetõk a programokhoz.