Az MPD programozási nyelv

Utasítások, vezérlési szerkezetek

Utasítások, vezérlési szerkezetek

A vezérlési szerkezetek után kötelezõ blokkot írni, ezzel többek között megoldódik az if-then-else-probléma.
Saját blokkot a begin kulcsszó után lehet írni.

Értékadás, üres utasítás

Új operátor: :=: (csere) Az üres utasítás neve skip

Szekvencia

Elágazás

A switch elágazásnak nincs megfelelõje

Ciklus

A for-ciklus szintaxisa:

for [ azonosító = kezdet to vég by lépésköz ] { törzs }


Több számlálót is lehet futtatni ugyanabban a for-ciklusban.

Vezérlésátadó utasítások

A program futását a stop( visszatérési érték ) utasítással lehet leállítani