A Modula3 programozási nyelv

Nyelvi elemek

Jelkészlet

Alapszabályok:

Az azonosítók betűvel kezdődnek, betűket és számjegyeket tartalmazhatnak, de aláhúzásjel nem lehet bennük. A kis- és nagybetűket megkülönbözteti a nyelv. A kulcsszavakat és foglalt szavakat csupa nagybetűvel kell írni, ezeket nem lehet felüldefiniálni.

Azonosítók

Az azonosítókat típusokhoz, eljárásokhoz konstansokhoz, stb. rendeljük hozzá. Állhat egy betűből, de követheti még egy vagy több betű, szám és aláhúzás jel is. Modula-3 érzékeny a kis- és nagy betűkre, ezért, ha két azonosító ugyanazon betű sorozatból áll, de viszont legalább egy betű nagyságban különböznek, akkor már a két azonosító nem egyezik meg.

Betű { Betű | Szám | "_" ... }

Literálok

Literal egy konstans érték, mely lehet egy szám, egy karakter vagy egy string.

Number | CharLiteral | TextLiteral

Számliterálok (Number)

A számok előjeles és előjel nélküli egész és valós számok lehetnek. Egész számok esetén 10-estől eltérő számrendszert is meg lehet adni (2 és 16 között), alap_szám alakban. Például: 2_1010 (2-es alapú) = 8_12 (8-as alapú) = 10 (10-es alapú) = 16_A (16-os alapú). A lebegőpontos számokat megadhatjuk a megszokott alakban:

Szám { Szám ... } "." Szám { Szám ... } [ Exponent ] ahol
Exponent = "E" | "D" | "X" [ "+" | "-" ] Szám { Szám ... }

Karakterliterálok (CharLiteral)

Egy karakter literál egy darab ASCII karaktert reprezentál (CHAR típus). Például: 'A', '\n', '\015'

"'" (PrintingChar | Escape | ") "'"

PrintingChar lehet egy betű, egy szám, egy írásjel vagy egy ISO-Latin-1 kód [ 160..255 ] között. Az Escape karakterek a következők lehetnek:
"\n" új sor karakter
"\t" tabulátor karakter
"\r" kocsi vissza karakter
"\f" a formfeed character
"\\" \ karakter
"\"" " karakter
"\'" ' karakter
"\" Oktális szám Oktális szám Oktális szám egy CHAR értéket specifikál, ahol az Oktálisszám egy [0..7] közötti szám. Például: \015 (13 -as karakter)

Szövegliterálok (TextLiteral)

A Text literál egy szöveg (string) típusú értéket reprezentál. Például: "Hello.\n"

" { PrintingChar | Escape | "'" ... } "

PrintingChar és az Escape jelentése ugyanaz mint fent.

Megjegyzések

A megjegyzések a szokott "(* megjegyzés *)" formátumúak, és több sort is átölelhetnek.

Foglalt szavak

Kulcsszavak
AND    DO     FROM    NOT     REPEAT   UNTIL
ANY    ELSE    GENERIC   OBJECT   RETURN   UNTRACED
ARRAY   ELSIF    IF     OF     REVEAL   VALUE
AS    END     IMPORT   OR     ROOT    VAR
BEGIN   EVAL    IN     OVERRIDES  SET    WHILE
BITS   EXCEPT   INTERFACE  PROCEDURE  THEN    WITH
BRANDED  EXCEPTION  LOCK    RAISE    TO
BY    EXIT    LOOP    RAISES   TRY
CASE   EXPORTS   METHODS   READONLY  TYPE
CONST   FINALLY   MOD     RECORD   TYPECASE
DIV    FOR     MODULE   REF     UNSAFE
Foglalt szavak
ABS    BYTESIZE  EXTENDED INTEGER  MIN   NUMBER  TEXT
ADDRESS  CARDINAL  FALSE   ISTYPE   MUTEX  ORD    TRUE
ADR    CEILING  FIRST   LAST    NARROW REAL   TRUNC
ADRSIZE  CHAR    FLOAT   LONGREAL  NEW   REFANY  TYPECODE
BITSIZE  DEC    FLOOR   LOOPHOLE  NIL   ROUND   VAL
BOOLEAN  DISPOSE  INC    MAX    NULL  SUBARRAY