A MUMPS programozási nyelv

Nyelvi elemek

A nyelv karakterkészlete az ASCII karakterkészlet. Az ASCII a karaktereket 7 biten reprezentálja, de van a nyelvnek olyan implementációja, ami 8 biten ábrázolja a karaktereket, és így mind a 256 karakter használható.

Elválasztó karakterek

Az elválasztó karakterek arra szolgálnak a fordítónak, hogy a nyelvi elemeket egymástól elválasszák.

Karakter Leírás
, Argumentumok elválasztása.
= Értékadáskor, vagy értékek egyenlőségének vizsgálatakor használható.
: Parancsok utáni utófeltételek elválasztására, illetve parancson belüli alargumentumok elválasztására.
( ) Alhívások, függvényparaméterek, kifejezések csoportosítására.
@ Indirekció jelzésére.
" Karakterláncok körülhatárolására.
; Megjegyzés kezdetének jelzésére.
^ Más egységben lévő rutinok és globálok elérésére.
E Szám exponenciális részének meghatározására.
. Tizedesvessző.
· Argumentumok, parancsok elválasztása egy soron belül.

Prefix karakterek

A prefix karakterek arra szolgálnak a fordító számára, hogy megkülönböztesse a speciális változókat, eljárás és függvényhívásokat, illetve a globális és a lokális változókat.

Karakter Leírás
^ Egy globál, vagy egy rutin nevének kezdetét jelzi a DO vagy a GOTO parancsban.
$ Speciális (implementációfüggő) változók, rutinok és függvényhívások jelzésére.

Formázó karakterek

A formázó karakterek a READ és WRITE parancsokban használhatók speciális események kiváltására.

Karakter Leírás
# Utasítja a rendszert lapdobásra.
! Utasítja a rendszert sordobásra.
? Egy kérdőjel utáni egész szám jelzi a rendszernek a következő kimenet oszlopát.
/ Névtér jelzésére.