A Nasal programozási nyelv

Nyelvi elemek

Jelkészlet

Stringeken és megjegyzéseken kívül csak ASCII karaktereket engedélyez a Nasal.

Azonosítók

Azonosítók neveire a C-ben megszokott kikötések érvényesek.

Literálok

A számkonstansokat decimális, exponenciális és hexa formában adhatunk meg.

n1 = 3; n2 = 3.14; n3 = 6.023e23; n3 = 0x123456;

Stringeket aposztrófok(') és idézőjelek(") között is megadhatunk. Aposztróf használata esetén csak a szövegben levő aposztórfokat kell escape-elnünk; idézőjeles formában a C-hez hasonlóan használhatjuk a \n \r \t \xnn \" szekvenciákat.

s1 = 'Andy\'s "computer" has a C:\righteous\newstuff directory.'; s2 = "Andy's \"computer\" has a C:\\righteous\\newstuff directory.";

Listák, hashek

Listákat szögletes zárójelek között, az elemeket vesszővel elválasztva adhatunk meg.

list1 = ["a", "b", 1, 2];

Hasheket kapcsos zárójelek között, a kulcs-érték párokat egymástól vesszővel, a kulcsot az értéktől pedig kettősponttal elválasztva adhatunk meg.

hash1 = { name : "Andy", job : "Hacker" }; EnglishEspanol = { "one" : "uno", "two": "dos", "blue" : "azul" };

Megjegyzések

Sorvégi megjegyzéseket a # karakterrel kezdve írhatunk.