A Nasal programozási nyelv

Utasítások, vezérlési szerkezetek

Értékadás, szekvencia, elágazás, feltételes és számlálós ciklus

Teljesen megegyeznek a C-ben használatosakkal.

foreach

A foreach ciklus első paramétereként egy lokális változónevet, második paramétereként pedig egy listát adhatunk meg. A több nyelvben(pl. C#) is megtalálható foreach-hez hasonlóan működik.

foreach(elem; list1) { doSomething(elem) }