Az OpenCL programozási nyelv

Alprogramok, modulok

Modulok létrehozása nem támogatott. Függvények használata C-hez megszokottan történik.

A __kernel módosítószóval jelölt függvények a program belépési pontjai. Egy forrásállományban több is lehet belőle. A gazda program dönti el, hogy melyiket kivánja futtatni. Visszatérési értéke csak void lehet.

Fügvényre mutató pointerek használatára nincs lehetőség.

Szintaxis

A C nyelvben megszokott módon hozhatunk létre függvényeket.

int f(float4 a, float2 *b) { // ... return 0 ; }

Paraméter átadás

Az egyszerű változók érték szerint, a tömbök pedig cím szerint kerülnek átadásra.

Rekurzió

A nyelv nem támogatja a rekurziót.