Az OX programozási nyelv

Helyesség

Az Ox nyelv nem támogatja a helyességbizonyítást.