Az OX programozási nyelv

Utasítások, vezérlési szerkezetek

Null operátor

A null operátor jele a ;

Például:

for (i = 0; i < 10; i++);

Blokkok

A blokkokat {} jelek fogják közre.

Például:

for (i = 0; i < 10; i++) { a = test(b); b = b + 10; }

Szelekció

Egy if kifejezésben a feltétel kiértékelése során minde igaznak számít, ami nem 0. Mátrixok esetében .NAN zérónak számít.

Az else részek mindig a legutolsó if-hez tartoznak, de ezt meg lehet változtatni kapcsos zárójelek használatával.

Például:

if (i == 0) if (k > 0) j = 1; else j = -1; // a k>0 -hoz tartozik

Címkék

Minden utasítás ellátható címkével. A címkék a goto utasításhoz kellenek. A címkék lokálisak blokkjukra nézve.

Például:

:L001 for (i = 0; i < 10; i++);

Iteráció

A while konstrukció addig hajtja végre a ciklusmagot, amíg a kifejezés nem 0. Mátrixok esetében addig, amíg van a mátrixnak 0-tól különböző eleme. A tesztelés a mag végrehajtása előtt történik.

A do konstrukció olyan, mint a while azzal a különbséggel, hogy a kiértékelés csak a ciklusmag végrehajtása után történik. Ezért minden do ciklusmag legalább egyszer lefut.

A for konstrukció úgy működik, mint C-ben: for (kezdőérték; feltétel; növelés;) kifejezés.

Ha a kezdőértéknél deklaráció van, akkor a változó lokális a for blokkban.

Ugró utasítások

A continue csak iterációs blokkokban fordulhat elő. Hatására átadódik a vezérlés a legközelebbi iterátornak.

A goto bárhol használható, de kerülendő (viszont jól jön Fortran kódok implementálása során, vagy bonyolult ciklusokból történő kilépésnél)!

A break szintén csak iterációs blokkokban fordulhat elő.