A PHP programozási nyelv

Sablonok

Sablon

A sablonok (patterns) flexibilis megoldást nyújtanak különböző, általános programozási problémák megoldására. Ezek a megoldások jól használhatóak a gyakorlatban és többször bizonyítottak már.

Factory

A Factory sablon objektumok létrehozását támogatja futásidőben. Azért hívják Factorynak, mert objektumok „gyártásáért” felelős. A Parameterized Factory (Paraméterizált Gyártó) egy olyan osztály nevét kapja meg paraméterként, amelyet létre kell hoznia.

class Example { // The parameterized factory method public static function factory($type) { if (include_once 'Drivers/' . $type . '.php') { $classname = 'Driver_' . $type; return new $classname; } else { throw new Exception('Driver not found'); } } }

Singleton

A Singleton (Egyke) biztosítja, hogy a megfelelő osztálynak az egész alkalmazáson belüli csak egy konkrét példánya legyen, és ez a példány globálisan elérhető legyen mindenhonnan.

Leggyakrabban adatbázis kezelő osztályokat, loggereket, stb. valósítanak meg Singletonként.

class Example { private static $instance; private $count = 0; private function __construct() { } public static function singleton() { if (!isset(self::$instance)) { echo 'Creating new instance.'; $className = __CLASS__; self::$instance = new $className; } return self::$instance; } }